Učenje dece i Bahove kapi

                                             Ili: Učenje dece i Bahove cvetne kapi

Kada učenje postane problem

Deca u svom razvoju prolaze kroz mnoge izazovne faze (pri čemu i pubertet spada u njh) što ih u manjoj ili većoj meri može onemogućiti da u školi (ili na fakultetu) postignu, za sebe i za roditelje, željene rezultate. Malo neravnoteže u okolini(loši porodični odnosi roditelja npr.) je dovoljno da učenje dece pretrpi udar.  Idealno sredstvo za povratak u mentalnu i emocionalnu ravnotežu su Bahove cvetne kapi koje su favorit zbog činjenica da su preparat biljnog porekla kao i zbog toga što ne stvaraju zavisnost.

Kapi toplo preporučujem i iz razloga što su moji klijenti (deca) u vreme korišćenja istih pokazivali i natprosečne uspehe(u odnosu na svoje dotadašnje rezultate) u školi. Kad bi jednom “podigli letvicu” svog uspeha kasnije, kad nisu koristili kapi, nisu sebi dozvoljavali rezultate ispod proseka.

Na kraju ovog izlaganja ću vam nabrojati preparate koji pomažu u učenju, uz ogradu da je svako dete, s obzirom na svoje mentalne potencijale, poseban slučaj i ne može jedna kombinacija Bahovih kapi biti podjednako efikasna za sve korisnike.

– White Chestnut (kapi belog lešnika za jasnoću misli i koncetraciju)
– Chestnut Bud ( za osobe koje prave iste greške )
– Clematis (za decu koja su ” sanjari”)
– Elm (za decu koja ne znaju da naprave prioritete)
– Hornbeam (za decu koja su upala u apatiju)

Hvala vam što pratite www.astrologijaibahovekapi.com i želim vam da imate što manje problema sa učenjem dece.

Kapi možete naručiti na tel: 060 32 35 625

Milan Atlić

Slobodno komentarišite