Mentalni poremećaji i klasifikacija

Velika je neinformisanost po pitanju: šta su sve mentalni poremećaji. Možda se iz tog razloga srećemo sa groznim naslovima u crnim hronikama aktuelnih medija. Osoba koja ima jak mentalni poremećaj, u stanju je da naudi i okolini i sebi. Bitno je reći da se simptomi depresije i anksioznosti prožimaju. Lao ce(kineski mudrac) je rekao: „Depresivni ljudi žive u prošlosti a anksiozni u budućnosti“. Zato su bolesni. Živeti se može samo u sadašnjosti.

www.astrologijaibahovekapi.com vam predstavljaju klasifikaciju mentalnih poremećaja. Najbolje je da se ne prepoznate u njoj. To, ipak,  nije siguran znak da ste zdravi. Morate sud prepustiti stručnoj osobi-psihijatru. Pogotovu ako imate problema sa nesanicom, variranjem težine. Najbolji preduslovi za dobro mentalno zdravlje su dobra fizička kondicija i izbalansirana ishrana. Svi prehrambeni veštački proizvodi(npr slatkiši) su veliki neprijatelj mentalnog zdravlja.

Anksiozni poremećaji: ljudi kod kojih se javlja ova vrsta poremećaja reaguju na izvesne objekte ili situacije sa strahom i strepnjom. Psihološki znaci preterane anksioznosti jesu: jak osećaj nervoze, lupanje srca i preznojavanje. Osobe sa ovim tipom poremećaja ne reaguju adekvatno na mnoge situacije i ne mogu da kontrolišu svoj osećaj anksioznosti, tako da im on ometa normalno funkcionisanje. U ovu grupu poremećaja spadaju:posttraumatski stres, opsesivno-kompulzivno ponašanje, panični napadi, jaka anksioznost u socijalnom okruženju i specifične fobije.

Poremećaji raspoloženja: ovi poremećaji podrazumevaju dugotrajni osećaj tuge ili preteranog ushićenja, ili pak nagle prelaze iz ektremne sreće u ekstremnu tugu. Najčešći poremećaji iz ove grupe su depresija, manija i bipolarni poremećaj.

Psihotični poremećaji: ovo je teža vrsta mentalnih poremećaja i podrazumeva poremećeno razmišljanje i svesnost. Najčešći simptomi psihotičnih poremećaja su audio ili vizuelne halucinacije, kada osoba vidi predstave ili čuje glasove koji nisu stvarni, kao i zablude – lažna verovanja koja bolesna osoba doživljava kao istinite, uprkos dokazima koji govore suprotno. Primer psihotičnog poremećaja je shizofrenija.

Poremećaji u ishrani: ovi poremećaji podrazumevaju ekstremna ponašanja, stavove i osećanja u vezi s hranom i telesnom težinom. Najčešći poremećaji su anoreksija i bulimija.

Poremećaji u kontroli nagona i bolesti zavisnosti: ljudi sa ovim poremećajem nesposobni su da se odupru bolesnoj potrebi da naude drugim ljudima ili sebi. Primeri poremećaja u kontroli nagona su piromanija (bolesna potreba za podmetanjem požara), kleptomanija (nagon za krađom), kompulzivno kockanje i dr. Predmeti bolesti zavisnosti najčešće su alkohol i droga. Često, ljudi sa ovim poremećajem postaju toliko opsednuti predmetom svoje zavisnosti da počinju da ignorišu emotivne veze i odgovornost.

Poremećaji ličnosti: ljudi sa ovim poremećajem imaju ekstremnu i neprilagodljivu ličnost, što rezultuje raznim problemima u školi, na poslu ili u socijalnim vezama. Generalno, obrasci ponašanja ove osobe veoma se razlikuju od očekivanja okoline i toliko su rigidni da ometaju normalno funkcionisanje. Primeri su asocijalno ponašanje, opsesivno-kompulzivni poremećaj i paranoja.

Interesantno je da američki psihijatri ubrajaju i stidljivost u mentalne poremećaje.

Milan Atlić

Slobodno komentarišite