Ljubomora

elite-daily-jovo-jovanovic-jealousy-800x400

Ljubomora je vrsta straha ili složena, nekontrolisana reakcija na zamišljenu ili realnu pretnju da će voljena osoba biti izgubljena, u potpunosti ili nekim delom. Psihoanalitičari otkrivaju da su najljubomorniji oni koji ne mogu voleti, ali koji moraju osećati da su voljeni. U psihologiji podeljena su mišljenja da li je ljubomora urođena ili je određena kulturom. Astrologija, pak, tvrdi da izazovni aspekti Plutona, u Natalnoj karti, sa ličnim planetama, ascedentom ili vladarem ascendenta, dovode do toga da osoba bude ljubomorna. Manje, više, svima je poznato da su osobe u znaku(podznaku) Škorpija, veoma ljubomorne, kao i da Škorpijom vlada Pluton. zodiak_signs_05

Nema ljubomore bez ljubavi. Priroda ljubavi je takva da drugi uvek može, iz nekog razloga, sada ili u budućnosti, prestati voleti i uzvraćati ljubav. Sumnja u neverstvo opravdana ili ne,  nosi emocionalni odnos, kako prema voljenoj osobi tako i prema suparniku.

Ljubav je ekskluzivno i starije osećanje, a ljubomora je strah od gubitka te ekskluzivnosti. Od rođenja, pa kroz odrastanje spoznajemo ljubav. Dete prvo mora da shvati da ga roditelji vole, da bi moglo pomisliti da mu tu ljubav neko može uzeti. Najraniji počeci ljubomore nalaze se u odnosu prema braći ili sestrama, a naročito prema tek rođenom malom “rivalu“ u borbi za ljubav majke. Ova ljubomora je nesvesna i često dovodi do razvoja osećanja krivice. Ljubomora kod dece  je maskirana. Najčešće je to agresija, koji može preći u destruktivnost, zaostajanje u razvoju neke funkcije ili razvijanje nekog poremećaja(tikovi, mucanje…). Funkcija detinjeg poremećaja ima za cilj da preusmeri roditeljsku pažnju s rivala na “bolesno“ dijete. Na ovaj način se razvija obrazac iznuđivanja potvrda tuđe ljubavi kroz bolest i poremećaj.

Osoba koja oseća ljubomoru je u strahu, a kao reakcija na taj strah u ponašanju se odslikavaju ljutnja, bes, tuga i mržnja. Reakcija na ljubomoru javlja se u četiri osnovna obrasca osećanja i ponašanja: ljutnja-napad, mržnja-uništenje, tuga-povlačenje ili strah-ugađanje.

Ljutnja-napad je oblik rešavanja situacije u životinjskom svetu, među decom i u tradicionalnim društvima. Cilj je zastrašiti, oterati ili poniziti rivala.

Mržnja-uništenje je oblik gde se oslikava destruktivno ponašanje koje ima za cilj uništenje  voljene osobe ili rivala. Istraživanja pokazuju da je oko jedne trećine svih ubistava motivisano ljubomorom!

Tuga-povlačenje je jasan signal partneru da u toj situaciji treba preispitati svoje ponašanje. Kod preterane primene ovog načina ljubomore osoba može razraditi i strategiju samouništenja čija je poruka: “Ako me još voliš, zaustavi me!“, a koje mogu kulminirati i pokušajem samoubistva.

Strah-ugađanje je oblik čija je suština da osoba motivisana strahom od gubitka, čini sve kako bi ugodila i zadovoljila voljenu osobu. Njeno ugađanje je poruka partneru koja pokazuje kako je osoba dobra i odgovarajuća za partnera i šta bi on sve izgubio.holly-flower-11

Na kraju, kako se sa ovim problemom bore Bahove cvetne kapi? Bahov cvetni preparat Holly(Božikovina) je sjajna esencija koja, skoro u potpunosti, eliminiše osećaj ljubomore. Ljubomora može, usled pogubnog uticaja, da izazove depresiju, nesanicu, paranoju, disfunkciju žuči i još mnogo drugih psihosomatskih problema, zato se mora držati pod kontrolom po svaku cenu.

Milan Atlić

Slobodno komentarišite