Numerologija i karma-karmički dug

Slikovit prikaz karme

 

www.astrologijaibahovekapi.com vam predstavljaju post o povezanosti numerologije i karme što se još zove i karmički dug.
Karmički dug je jako bitna prepreka u životu koja je nastala kao posledica loših radnji ili poteza u bivšem, prošlom, životu. Često čujemo jadikovke tipa: „zašto mi ne ide“, „zašto baš mene snalaze sve loše stvari“ itd. Ako se radi o osobama rodjenim 13, 14, 16 i 19.og bilo kog meseca, onda su u pitanju osobe sa karmičkim dugom koje, verovatno, nisu svesne zadatka ispravljanja i kosmičkog peglanja grešaka načinjenih u nekom od prethodnih života.
Ako želi da razume, prihvati i poradi na otplati kazne, osoba već u ovom životu oseti blagodeti te svoje, duhovne, regeneracije. Ukoliko ne, tone u sve dublji karmički dug. U nastavku ću, ukratko, objasniti koje su greške i šta bi trebalo da čini svaki nosilac karmičkog duga, ne bi li se raskvitao istog.
                                                          
19:
Nosilac ovog broja, u prošlom životu, nije pravilno koristio moć koju je imao već ju je stavljao u funkciju sebičnih potreba, videći sebe kao centar kosmosa. Kod ove osobe moguće su dve opcije:
– Osoba je potpuno okupirana svojim potrebama i ne sagledava pravilno interakciju sa svojom okolinom, pritom se čudi negativnim reakcijama
–  Loš osećaj zbog potpune zavisnosti od drugih, pokušava naći mir kriveći sve i svakog za svoje loše stanje
Poradi li na ispravljanju ovih negativnosti, osoba će izaći iz začaranog kruga, u suprotnom sve će se samo multiplicirati( uvećati ).

                                            

16:
Ovaj broj govori o potpunom uništenju starog i stvaranju novog. Govori o potpunom uništenju ega i svega stvorenog za ličnu svrhu. Sve je stvoreno kako bi koristilo osobi da se razdvoji od izvora. Ovo bude uvek veoma bolan proces jer nastaje posle većeg uzdizanja osobe(odnosno njegovog ega). Kako se sve ovo odigra? Život kreira izazov osobi koja uverena u svoju snagu krene i prihvati taj izazov. Borba bude velika, iscrpljujuća. Osoba izgubi bitku ali dobije ako shvati da se mora prilagoditi životnim tokovima.

                                            

14:
Teoretičari su najbolji primer za ovaj broj pronašli u Moniki Levinski. Osoba, dakle, uzima(pribavlja) slobodu(uticaj) za sebe nauštrb druge osobe. Ne brine je pozicija i šteta koju će pričiniti toj osobi. Glad za fizičkim zadovoljstvima ( hrana, alkohol, droga, preterano uživanje u sexu i stalna potražnja za novim uživanjima i senzacijama).
U ovom životu osoba se sreće sa dosta uvećanim problemima što je moguće umanjiti na 2 načina :
– ako nauči da izvlači pouke iz učinjenih grešaka
– smanji glad za fizičkim stimulacijama
Problemi se, inače, manifestuju kroz odlaganje rešavanja gorućih problema ili kroz gubitke.

                                          

13:
Ovim osobama je sudbina da naporno rade kako bi završili i najobičniji posao ili zadatak. Skoro iste okolnosti su stalno na njihovom putu i oni ih moraju iznova i iznova rešavati. To im stvara frustraciju i osećaj slabog napredovanja. Pomalo liči na Sizifov posao i čuvenu rečenicu: „Nije to taj kamen „. Mnogi, što je velika greška, se znaju prepustiti lenjosti ili traženju prečica na svom putu.
Rešenje je praćenje kontinuiteta u poslu i upornosti, borba sa malodušnošću, te na kraju svi napori budu nagrađeni a osoba prekvita(oduži) karmički dug.

***
Ako ste rođeni 10. og u mesecu to je znak da ste u prethodnom životu namirili svoj karmički dug.  Bitno je reći još nešto: i osobe rođene 4. og dana u mesecu( ili 22. og, ili 31.og) takođe imaju problem sa karmom! Isto važi i za ostale datume u mesecu čiji je zbir 5(1+4) i 7(1+6).

      Takođe, vaše ime i prezime otkriva da li imate karmički dug. Ako je zbir nedostajućih brojeva u broju imena(radi se o samoglasnicima) jednak nekom od ovih karmičkih brojeva, nažalost, morate se potruditi da, u ovom životu, odužite Vaš karmički dug.
Nadam se da su vam www.astrologijaibahovekapi.com pomogle da shvatite vaše koordinate na relaciji numerologija i karma.

Milan Atlić

Slobodno komentarišite