Kalifornijske cvetne esencije(pronađite svoje biljke(lek)!)

rockrose

Ovaj post sadrži opise dejstva nekih najpoznatijih kalifornijskih cvetnih esencija, koje su inače komplementarne sa Bahovim cvetnim esencijama i mogu se dodavati i mešati sa njima ali mogu odlično funkcionisati i bez njih. Prepoznajte iz navedenog opisa vaše simptome i nađite olakšanje svojoj psihi(duši), budući da je uravnotežena psiha(bez stresa, anksioznosti, depresije i ostalih remetilačkih faktora mentalne ili emotivne prirode) osnov fizičkog zdravlja. U nastavku se nalazi opis kalifornijskih cvetnih esencija koje će biti označene brojevima i koje možete zabeležiti, da biste ih naručili, upravo pod tim brojem. Oko cene možete me kontaktirati na telefon, mejl ili na dnu posta, putem komentara.

 

Biljka broj 1: Pomaže osobi koja ne može da uspostavi održivu vezu sa voljom. Osoba ima više uzvišenih vizija i želja, ali je nesposobna da ih prevede u konkretnu manifestaciju. Takvi ljudi su prilično zbunjeni u vezi sa jazom između svojih ciljeva i onoga što su uspeli stvarno da postignu. Oni previše razmatraju svoje namere, ali im nedostaje sposobnosti da organizuju ove zamisli prema određenim prioritetima ili da ih realizuju i dostignu ciljeve.  Ovakve osobe obično imaju osećaj postojanja svetlosti oko glave, koja ne zrači i ne cirkuliše pravilno kroz telo. Krv je obično usporena, kao i čitav metabolizam u donjem delu tela. Kako svetlo sve više ulazi u udove, osoba oseća veću unutrašnju snagu da bi preduzela pravu akciju u realnom svetu i da prepozna duhovno u konkretnoj promeni u realnom svetu. Cvetna esencija daruje to zračenje, probuđujući svetlost želje kod čoveka. Ova je esencija gotovo uvek potrebna osobama koje su znak, podznak Vaga ili im je Mesec u Vagi. Takođe, ako im je vladar ascendenta, Mars ili Merkur na 7(19) stepenu bilo kog znaka, imaju malo planeta u vatrenom znaku ili im je bioritamski broj 6(numerološki termin). Biljka broj 1: da razmišljanje pretvori u akciju! (Oblast: Ostvarivanje svojih potencijala, Entuzijazam, Odlučnost) 

Biljka broj 2: Cvetna esencija je jako sredstvo za pročišćavanje i jačanje srca kod onih koji moraju da savladaju dublje duhovne lekcije o ljubavi i slobodi. Oni kojima je potreban ovaj lek pate od ogromnog bola i slomljenog srca jer su njihova osećanja bila potpuno prepuštena drugoj osobi koja više nije prisutna. Moguće je da se ovo desi i kada voljena osoba umre ili kad se blizak prijatelj ili član porodice odseli. Ovakav bol najčešće nastaje u ličnim odnosima koji su neraščišćeni ili u odnosima koji su pretežno mučni. Iako ljubav prema drugima može imati istinske aspekte, veoma često ovaj tip osobe je napravio grešku živeći previše izvan granica sopstvenog sebstva. Ova snažna želja za vezivanjem obično kod partnera izaziva osećaj emotivne zavisnosti, i uzrokuje da partner oseća potrebu da se udalji. Ovakav međuzavisan odnos je poricanje prave slobode i balansirane razmene energija srca. Gledano iz šire perspektive, gubitak i bol su nezaobilazna iskustva kod osoba kojima je potrebna Biljka broj2. Pomoću cvetne esencije (Biljka broj 2) osoba uči kako da sebe ispuni jakim duhovnim silama, kako bi snagu ljubavi prema drugima doživela kao poštovanje i hranu sopstvenog sebstva. Dakle, ako vam srce zatreperi i pri samoj pomisli na bivšu ljubav, obavezno iskusite isceljujeće dejstvo ove esencije i oslobodite dušu tereta prošlosti. (Oblast: Depresija, Slomljeno srce, Usamljenost)

Biljka broj 3: Ova cvetna esencija je odlična za srce, posebno za doživljaj težine oko srca i možda u celom telu. Reč hrabrost podrazumeva osobinu ličnosti koja je direktno povezana sa srcem, jer se kroz srčanu čakru tj. kroz srce svako od nas povezuje sa drugim ljudima. U periodima kada doživljavamo previše tuge, depresije ili druga negativna osećanja, srce može da se kontrahuje i da imamo osećaj težine u toj oblasti. To stanje zovemo obeshrabrenost. Osoba tada treba da nauči da prevaziđe takva stanja povezujući se sa svim što je svetlo i pozitivno. Zbog toga osobina hrabrosti nije u tolikoj meri povezana sa snagom već sa stanjem ekspanzije (raširenosti) u oblasti srca. Na taj način je moguće da se ne potone pod težinom obeshrabrenosti i depresije. Ova cvetna esencija pomaže srcu da doživi lakoću i ekspanziju, ispunjavajući osobu novim optimizmom i entuzijazmom. Ova kalifornijska cvetna esencija   je  odličan balzam i tonizator za sve situacije i zbog toga je prisutan u raznim kombinacijama cvetnih esencija koje su osmišljene za situacije kada je osobi potrebno ohrabrenje i emocionalno podizanje. Ova je esencija dobra za sve oblike lakše depresije(Oblast: Depresija i očaj, Slomljeno srce, Vraćanje energije)

Biljka broj 4: Fali vam samopouzdanje po bilo kom pitanju?U procesu evolucije postoje faze u životu osobe, a ponekad i tokom celog života, u kojima je potrebno da individualnost osobe bude izražena na miran i jednostavan način. Iako to izražavanje skromnosti može da se čini beznačajnim po spoljašnjim standardima, postoje izuzetno važni vremenski periodi u kojima osoba skuplja unutrašnju snagu i konsoliduje se. Važno je da tada osoba ne procenjuje sebe po konvencionalnim standardima postignuća i uspeha jer će tada imati doživljaj sumnjanja u sebe samu i umanjivaće sopstvenu vrednost. Umesto toga je važno da osoba nauči da uvažava i ceni unutrašnju vrednost onoga šta ona zaista jeste. Na taj način, osoba je u stanju da zrači unutrašnjom sigurnošću i lepotom. Ova cvetna esencija je posebno važna za decu, za one koji su fizički hendikepirani ili mentalno, kao i za razne faze i situacije u životu u kojima je potrebna jednostavnost i unutrašnja smirenost. Ova kalifornijska cvetna esencija  pomaže osobi da shvati i održi svoju vlastitu individualnost koja postaje izvor velikog ličnog mira i isceljenja za sve one koji sa takvom osobom stupaju u kontakt. (Oblast: Samopouzdanje, Stidljivost)

Biljka broj 5: Ova cvetna esencija unosi toplinu i isceljujuće dejstvo kod osoba koje moraju da nauče da koriste reči kao zaista kreativno duhovno sredstvo. U svakoj ljudskoj komunikaciji uvek postoje polariteti muževnosti i ženstvenosti, tj. ono što je rečeno i ono što se čuje, tj. što je primljeno. Ova cvetna esencija pomaže osobama čiji se unutrašnji potencijal kreativnosti pri korišćenju reči često pretvara u nerazumevanje i svađe. Posebno je indikovana za lične odnose osoba, kao i u situacijama kada se komunikacije koristi za lečenje i učenje (psihoterapija, profesori, socijalni radnici, pedagozi itd.). Ova kalifornijska cvetna esencija  pruža toplinu i dobronamerno saosećanje osobama koje komuniciraju, posebno pomaže u balansiranju aktivnog i prijemčivog načina komuniciranja. Sa ovom esencijom ćete uvek biti rado prihvaćeni u društvu! Da naše reči lekovito deluju i shvatanje dubljeg značenja onoga šta drugi ljudi govore. (Oblast: Komunikacija, Saosećajnost, Tolerancija)

Biljka broj 6: Pomaže osobi da se inkarnira i u potpunosti preuzmu sopstvene odgovornosti i zadatke. Često se kaže da mržnja nije suprotnosti ljubavi nego njeno iskrivljenje. Ono što je prava suprotnost ljubavi je apatija. Sposobnost da se brine o drugima i da se uživa u životu kao i u svemu što nas okružuje, su iskrene karakteristike osobe koja voli. Mnoge osobe se uzdržavaju ili oklevaju ne želeći da dožive bol i izazove života. Za njih je teško da preuzmu emocionalne rizike u odnosima sa drugim ljudima, i umesto toga više vole i biraju da ukinu svoja osećanja bola ili patnje. Zbog toga mogu patiti od duboko uvrežene socijalne otuđenosti. Iz te pozicije je teško doživeti saosećajnu brigu za druge ljude i za učestvovanje u dešavanjima. Ovo je veoma korisna cvetna esencija za sve stupnjeve života a posebno za period adolescencije i za mlade odrasle osobe, kada se traga za otkrivanjem pozitivnih ideala i za služenje društvu i čovečanstvu kroz izbor profesije. Ova kalifornijska cvetna esencija  stimuliše osećanja ljubavi koja dolaze iz srca, i osoba oseća entuzijazam za svakodnevna dešavanja i ljudske odnose. Esencija za entuzijazam i pozitivno učešće u životu, protiv mogućih suicidnih tendencija, prihvatanje bolnih osećanja u srcu, posebno kada postoji tendencija da se u životnim iskustvima izbegava bol, prihvatanje i odgovor na životne izazove tako da pojedinac može da krene napred sa ispunjenjem svoje životne sudbine. (Oblast: Depresija i očaj, Slomljeno srce, Veselost)

Biljka broj 7: Esencija omogućava osobi koja stagnira u svom procesu rasta da se pokrene ka promeni. Takve osobe postaju previše flagmatične i pomirljive, i ne stimulišu sebe novim iskustvima i stimulansima. U drugo vreme, osoba možda ima doživljaj da se zaglavila ili da je nepokretna, nesposobna da se menja i napreduje, ili se zaglavila u odlaganju (prokrastinaciji) i otporu. Ova cvetna esencija je odlična za mnoge životne okolnosti, kao i u samom terapijskom procesu jer stimuliše energičnu reakciju u telu i pomaže da se prevaziđu očigledni blokovi ka progresu i transformaciji. Esencija budi osobu svojom vatrenošću. Osoba postaje budnija i sposobnija inicijacije i održavanja duhovnog i emocionalnog razvoja. Ova kalifornijska cvetna esencija  za situacije kada se osećamo zaglavljeno ili se suviše sporo krećemo u životu, za one koji žele da budu hrabri i nešto promene kod sebe i oko sebe, za one koji imaju loše radne navike, za one koji se bore sami sa sobom protiv svoje lenjosti, za ubrzavanje situacije sa sporim dešavanjima. (Oblast: Entuzijazam, Odlučnost)
Biljka broj 8: Kada se za nekoga kaže da ima ličnost koja zrači, bilo toga svesni ili ne prepoznajemo da takva osoba ima uravnotežen emocionalni život. Kao što sunce sija konstantno da svi vide, ove osobe moraju da nauče da regulišu u uravnoteže svoj emocionalni život. Osobe kojima je potrebna ova cvetna esencija pate od promenljivih raspoloženja i nestabilnih emocija. Njihovo „unutrašnje vreme“ je olujno i lako se navuku oblaci sve dok ne postanu svesni da sunce uvek zasija iza svih drugih spoljašnjih fenomena. Ove osobe teže da akumuliraju nervnu tenziju tokom dana, a posebno u oblasti stomaka. Često će imati problema da otpuste svoj emocionalni stres noću, i zbog toga će patiti od nesanica. Ovo posebno važi za decu, kod kojih većina problema sa stomakom biva emocionalno uzrokovana. Ova cvetna esencija pomaže osobama da se oslobode svoje napetosti iz stomaka i iz solarnog pleksusa, i da se harmonizuju ka većoj emocionalnom miru i stabilnosti. Oslobađaju osobu od mnoštva sitnih emocija koje opterećuju život osobe, pomažući joj da ih konsoliduje u smirenost i spokoj. Ova kalifornijska cvetna esencija  za smirivanje prekomernih anksioznih stanja, za ponovo uspostavljanje emocionalne harmonije nakon bilo kakve uznemirenosti, za umirenje emocionalne trauma ili preterane osetljivosti u vezama, umiruje nakon plakanja i drugih jakih negativnih osećanja, za otpuštanje emotivne napetosti iz predela stomaka. (Oblast: depresija, anksioznost, stres)
Biljka broj 9: Duhovni deo svih ljudi tj. duša je besmrtna. Ona bira da neprestano raste i evoluira inkarnacijom u konkretna tela i ličnosti. Ako duša izgubi kontakt sa svojom besmrtnošću, ili ako prenaglasi važnost neke inkarnacije, javiće se veliki strah i izbegavanje fizičke smrti. Takva osoba ima psihološku potrebu da snažno uspostavi svoju ličnost u svetu kao odbranu od smrti i smrtnosti. Osoba traži slavu i bogatstvo i previše se vezuje za materijalističke vrednosti. Duhovni aspekt ličnosti je često blokiran, iako će se truditi da probije kroz razne životne krize (na primer krizu 40 ih godina), ili kroz neku životnu ugrožavajuću bolest, pa čak i kroz smrt. Ova cvetna esencija pruža osobi sposobnost da stupi u kontakt sa pravim duhovnim delom svakog od nas. Ova kalifornijska cvetna esencija   je  za duboki nemir u duši u vezi svog života i smrti, hrabrost da se razmatra sopstvena smrt i da se odustane od identifikacije sa fizičkim telom, za želju za mladošću i privlačnošću, posebno kada se to vezuje za neku prošlu fazu života, prihvatanje procesa starenja, prihvatanje sopstvene smrtnosti ili bilo kog drugog bolnog gubitka. (Oblast: depresija, anksioznost)
Biljka broj 10: Esencija se odnosi na potrebu osoba za prostorom – ljudi imaju želju da žive slobodno u prostranoj i velikoj prirodi. Ovo se posebno odnosi na „stare duše“ kojima je izuzetno teško i bolno da se „skupe“ po kriterijumima modernog života. Prirodno više vole ruralne i nenaseljene oblasti gde mogu živeti u harmoniji sa prirodom. Ali i ove osobe moraju evoluirati i naučiti da svoje telo doživljavaju kao mikrokosmos. Celo telo, ali posebno šake i stopala mora naučiti da prepoznaju spoljašnje zračenje. Takve osobe često imaju posebne isceljujuće talente ali im se oni ne realizuju dok ne ostvare određeni stepen svesnosti. Takvim osobama je često bolno da žive u prenaseljenim i haotičnim urbanim i tehnološkim okruženjima pa ipak su često prisiljeni da žive baš u takvim okruženjima da bi uspeli da unaprede prelaz sa makrokosmosa na mikrokosmos. Ova cvetna esencija pomaže da se uspostavi ravnoteža i da se ovakvim osobama pomogne da prevaziđu ograničenja fizičkog sveta i fizičkog tela. Ova kalifornijska cvetna esencija  je  za averziju prema gužvi u gradskim sredinama, osećaj dezorijentisanosti, nestabilnost u natrpanim urbanim sredinama. (Oblast: Balans, Centriranost, Dezorijentacija)
Biljka broj 11: Esencija pomaže onima kojima viša mentalna tela nisu na pravi način integrisana sa govorom i misaonim funkcijama nervnog sistema. Takve osobe se često osećaju frustrirano i preplavljeno kada pokušavaju da prenesu iskrenu inspiraciju kroz svoje misli a posebno kroz svoj govor. Ovakve osobe mogu biti preplavljene sa previše informacija, zbog čega im govor postaje prebrz i neartikulisan, ili su misli previše opšte i ne prenose jasno misaone ideje i koncepte. U ekstremnim slučajevima govor može postati tup a osoba introvertna pri čemu osoba više nije u stanju da uspostavlja vezu sa višim mentalnim funkcijama. Ova cvetna esencija harmonizuje mišljenje i govor sa višim mentalnim funkcijama, pa pravi duh osobe može da se kroz govor i mišljenje iskaže na pravi način. Ova kalifornijska cvetna esencija   je za lakše saopštavanje drugima sopstvenih najskrivenijih misli, sposobnost da se viši stepen inspiracije izrazi kroz misli i govor, za zbunjenost zbog suviše misli, posebno tokom govora. (Oblast: Koncetracija i fokus, Mentalna jasnoća, Samopouzdanje, Komunikacija)
Biljka broj 12: Osobe kojima je potrebna ova esencija osećaju prirodni intenzitet i ljubav prema životu. Takve osobe spadaju u „kompulzivne radnike“ koji ulaze sa velikim žarom u sve aktivnosti. Na žalost, mogu se preračunati i preforsirati preko svojih prirodnih sposobnosti tj. preko sposobnosti svog tela da izdrži takav intenzitet. Štaviše, takve osobe nisu u stanju da dožive trenutke i aktivnosti refleksivnosti. Neiskusan unutrašnji život i strogi zahtevi od tela se spajaju i stvaraju ekstremnu tenziju, posebno u muskulaturi. Ova cvetna esencija uči ljude kako da bolje slušaju emocionalne poruke i telesne potrebe i svoje i tuđe a pre svega svoje. Kako je napetost otpuštena, osoba se oseća mnogo smirenije i time omogućava energiji da teče nesmetano kroz celo telo na jedan neometan način. Ova esencija ima dejstvo slično „Rivotrilu“ ali je potpuno neškodljiva za organizam i ne izaziva zavisnost. Ova kalifornijska cvetna esencija   je  za one koji sebi postavljaju suviše visoke ciljeve sa ogromnim nivoom stresa ili akumulacijom toksina u telu,  za one koji više planiraju nego što žive, za sve one koji pokušavaju da uguraju suviše iskustava i događaja u premalo vremena, za one koji suviše rade, zbog čega razvijaju napetost u telu i pod stresom su, za one koji imaju problema sa nesanicom. (Oblast: Opuštanje, Masaža)
Biljka broj 13: Sa razvojem tehnologije, svi smo bukvalno bombardovani bezbrojnim senzornim impresijama – ono što se vidi, čuje, okusi, dodirne u toku dana može da bude neverovatna količina doživljaja. Mentalna higijena zahteva da ove senzorne impresije budu asimilovane, u suprotnom nastupa nervozna preplavljenost. U prethodnim vremenima, oni koji su težili razvoju duhovnosti su morali da žive pod asketskim uslovima i u izolovanosti a sve sa ciljem smanjivanja senzorne stimulacije da bi oslobodili svoju psihu za viši duhovni napredak. Ova cvetna esencija pomađe da se usaglasi mentalni život sa uslovima svakodnevnog života i rada modernog čoveka. Preko ove cvetne esencije, osobe uče ne samo da diskriminišu i regulišu senzorna iskustva, već i ono što je važnije a to je da sam senzorni život postane sredstvo za produhovljenje. Umesto da budu tupa i potisnuta, čula mogu biti rafinirana i izoštrena. Uz svesno suočavanje sa senzornim iskustvima nova vrsta vidovitosti i intuitivnosti se javlja kod modernog čoveka.  Esencija pomaže osobama da pretvore senzornu preplavljenost u sposobnost opažanja senzornog sveta. Ova kalifornijska cvetna esencija   je  za one izmučenih nerava, za one koji su previše stimulisani, nesanica zbog nemogućnosti da se asimiliraju iskustva, nervno ili čulno preopterećenje, za one koji se teško opuštaju usled mnogo aktivnosti nervnog sistema, koristan kada se započinje novi projekat. (Oblast:Nemir, Nesanica, Opuštanje, Stres) 
Biljka broj 14: Kada kažemo da je osoba graciozna u stvarima kažemo da je njeno telo fleksibilno (to istovremeno znači da je i njegova aura fleksibilna). Ako je telo učestalo bilo povređivano – bilo kroz fizičko ili seksualno nasilje, ili kroz veoma materijalističke uslove života – aura se skuplja a fizičko telo se grči i otvrdnjava. Emocije takođe postaju hladne, i telo se doživljava kao nezgrapno i ružno. Često takve osobe nesvesno ponavljaju ranije načine degradacije i zloupotrebe birajući nasilne odnose ili izražavajući samodestruktivne tendencije. Ili su skloni stalnim povredama. Ova divna cvetna esencija pomaže osobama da omekšaju svoje telo. Tada osoba postaje u stanju da oseti veću nežnost i unutrašnju zaštitu, jer se ponovo uspostavlja gracioznost i fleksibilnost u telu. Ova kalifornijska cvetna esencija    je dobra za sve one koji upražnjavaju sport ili rekreativne aktivnosti, koji često doživljavaju fizičke povrede, za one koji su za ljubaznost i emotivnu lakoću u odnosima sa drugima, za one koji sebe doživljavaju kao žrtve, za sve one koji su nevoljeni i skloni nesrećama kao posledica sopstvene nespretnosti. (Oblast: Gracioznost u pokretima, Fizička harmonija tela, Zaštita od fizičkih povreda)

Biljka broj 15: Za svaku osobu je izuzetno teška integracija seksualnog života sa duhovnošću. Iz tih razloga, mnogi duhovni pravci i religiozne sekte zahtevaju celibat kao uslov duhovnog razvoja. Međutim, moguće je savremenim osobama da usaglase ove polaritete. U stvari kao rezultat te integracije razviće se nove sposobnosti. Ova cvetna esencija je važan lek za one osobe koje osećaju napetost između sopstvene seksualnosti i duhovnosti. Taj konflikt može biti na oba pola – prema promiskuitetu koja degradira i uništava astralno telo, ili prema čednosti koja odseca vitalnost koja postoji u donjem delu tela. Posebno je važna esencija za žene, i može pomoći kada postoje poremećaji u oblasti reproduktivnih ili polnih organa. Najvažniji aspekt ove cvetne esencije je što omogućava osobi da se poveže sa energetskim tokovima koji se povezuju sa polnim i reproduktivnim organima. Ova kalifornijska cvetna esencija   je  za integrisanje čistoće duše sa telesnom seksualnošću, za one koji seksualnost samatraju prljavom i niskom, za pročišćenje seksualnih organa, posebno kad je začeće blokirano. (Oblast: Seksualnost, Stid, Ženska svesnost)
Biljka broj 16: Jedan od najvažnijih zadataka svake osobe u životu je izgradnja snažnog Selfa ili duhovnog ega. Dok prenaduvani Ego može biti ozbiljan problem, podjednako su negativne posledice i kada je Ego preslab. Sve do nedavno, porodica, zajednica i priroda su pružali kontekst za određenu vrstu ličnog identiteta. Ali rastuća anonimnost moderne civilizacije, zajedno sa bezbrojnim drugim mehanicističkim i otuđujućim silama, mnoge osobe ostavljaju bez ljudskosti. Još važnije, kriminal, nasilje, seksualna i emotivna degradacija, koji često počinju u ranom detinjstvu, uništavaju ponos Selfa osobe. Mnogi ljudi žive tzv. fantomske živote, u kojima poseduju samo funkcionalnu socijalnu masku (tzv. persona) bez ikakve povezanosti sa istinskim Selfom. To je jedan od razloga u osnovi za veliki porast auto imunih bolesti. Ova cvetna esencija stimuliše i budi pravi unutrašnji Self. To je osnovni lek za mnoge fizičke bolesti, posebno kada je osoba doživela neku vrstu traume ili šoka. Ova cvetna esencija obnavlja pravi self identitet osobe kao i suštinski ponos pripadnosti zajednici. Ova kalifornijska cvetna esencija    služi da održimo ličnost netaknutom nakon napada i iskušenja, brisanje ozbiljne trauma, za povratak samopouzdanja i samopoštovanja, za vraćanje dostojanstva nakon zlostavljanja. (Oblast: Prihvatanje samog sebe, Samopouzdanje, Loš imunitet)

Biljka broj 17: Svako od nas je najotvoreniji i doživi svoja prva iskustva života na Zemlji dok je u majčinom stomaku i u periodu odojčeda. U to vreme svi mi smo primaoci i odašiljaoci roditeljskih uticaja, posebno uticaja majke. Ta prva iskustva nege, brige i ljubavi su osnova emocionalnog razvoja kao što je ispravna ishrana osnova fizičkog razvoja fetusa. Ako su fetus ili beba odbačeni ili zanemareni u tom periodu snažna i duboka osećanja bola i odbačenosti ostaju u toj osobi. Dalje u životu oni se osećaju neželjeni i odbačeni i vrlo često je način nošenja sa tim doživljajem izbegavanje dubljih emocionalnih kontakata ili povezivanja. U njihovim srcima i dušama vlada hladnoća zbog čega nisu u stanju da zrače toplinom i ljubavlju prema drugim ljudima. Takođe se može razviti duboko potisnuta averzija prema seksualnosti, posebno ako je reproduktivni čin tokom koga je dete začeto, bio pun nasilja, bola ili strasti bez emocija. Ova cvetna esencija pomaže da se stvori emocionalna svesnost kod takvih osoba, posebno u odnosu na ta prva iskustva koja su je i oštetila. Ova kalifornijska cvetna esencija pomaže da se osoba bukvalno ponovo rodi, pružajući joj osnovne emocionalne hranljive sadržaje koji su joj nedostajali u prethodnom iskustvu. Esencija za oslobađanje od negativnih emocija nesvesno apsorbovanih od roditelja, često usvojenih kao posledica emotivnog i fizičkog zlostavljanja, za nesposobnost da se pojedinac posveti vezi, emocionalnu udaljenost zbog odbijanja u detinjstvu, za sklonost prejedanju. (Oblast: Potiskivanje, Samopouzdanje, Usamljenost)
Biljka broj 18: Postoji vreme kada osobe izgube odgovarajuću perspektivu postajući previše zapleteni i previše zabrinuti za svakodnevnim događajima u dnevnom životu. Zbog toga takve osobe troše ogromnu količinu energije i vremena na male probleme i kompulsivne brige. Važno je za dalji razvoj osoba da se prepoznaju ta „curenja energije“. Za sve nas je važno da ulažemo našu energiju u produktivne zadatke, u suprotnom, naša sudbina ostaje neostvarena ili samo delimično ostvarena. Ovakve osobe imaju neverovatnu unutrašnju snagu koja može biti od velike vrednosti kada se na pravi način usmeri. Cvetna esencija pomaže tim osobama da naprave promenu u u svom sagledavanju stvari ka široj perspektivi, koja im tada pomaže da ispravnije sagledavaju svakodnevna dešavanja. Ova cvetna esencija posebno oslobađa preterano potisnutu energiju, omogućavajući osobi veću prijemčivost na inspiraciju i vizije. Ova kalifornijska cvetna esencija   je  za preteranu brigu oko trivijalnih i nevažnih sitnica u životu, opsednutost detaljima, gubljenje šire slike, da bi se otpustile nebitne brige koje nas ometaju i uočio stvarno bitan kontekst našeg života. (Oblast: Zvezdana vizija, široka perspektiva koja daje svakodnevnom životu perspektivu, Anksioznost)
Biljka broj 19: Ako želimo da iscelimo rane na ljudskoj kulturi izazvane preterano materijaliskičkim stavom, neophodno je uzdizanje svesnosti da bi se u ljudsku porodicu uključile i oni entiteti koji žive van ove naše dimenzije. Naša srca mogu osećati tugu i brigu za dete koje je napušteno i da volimo pažnju i ljubav svoje porodice; ali naša materijalistička predrasuda nas čini slepim za potrebe onih duša koje su napustile fizički svet. Ta slepost nas onemogućava da tim dušama pružimo podršku, a sa druge strane ne dobijamo od njih vođstvo i savete za naše zemljske probleme. Uspostavljanje zdravog kontakta sa dušama van fizičke ravni postojanja nije lako. Mnoge osobe su pokušale nezakonit konktakt preko nižih astralnih struja korišćenjem droga, seksualnosti ili opasnih okultnih tehnika. Umesto korišćenja tih metoda moramo biti u stanju da uspostavljamo kontakt na oprezan način otvorenog srca. Put uspostavljanja ove veze je samo preko ljubavi – a ona zavisi od naše sposobnosti da verujemo u njihovo postojanje, da im budemo verni i da uporno negujemo veze ljubavi koje počinju na planeti Zemlji. Ova kalifornijska cvetna esencija  pomaže buđenje viših nivoa razmene iz srca. Takođe ga treba uzeti u obzir kada je osoba u početnoj fazi tugovanja nakon smrti voljene osobe, i može biti od velike pomoći za sve one koji nikada nisu u potpunosti razrešili svoja osećanja izolacije i napuštanja nakon gubitka važnog člana porodice ili prijatelja tokom detinjstva.  Cvetna esencija može da se ponudi roditeljima koji čekaju bebu a koji žele da uspostave vezu sa bebom koja će im se roditi dok je još u majčinom stomaku. Takođe može biti od koristi osoba koje žele da razumeju dublje, karmičke povezanosti osobe koja ili inspiriše ili otežava trenutni odnos. U svim ovim slučajevima, cvetna esencija razvija veću ljubav prema svim drugim ljudima, i veću svesnost u vezi neverovatne dubine, lepote i mogućnosti odnosa zasnovanih na karmičkim vezama. Ova kalifornijska cvetna esencija  je za povezivanje sa spiritualnim vodičima, za veću svesnost o karmičkim uticajima na međuljudske veze, za jaku povezanost sa sećanjem na nekoga ko je preminuo(sposobnost za telepatsko povezivanje za voljenima koji su umrli), da verujemo u sopstvenu intuiciju i u to da smo podržani od strane Božanske zaštite i Boga. (Oblast: Slomljeno srce, Duhovna kriza, Komunikacija, Usamljenost, Konfuzija po pitanju svrhe i pravca života)
Biljka broj 20: Ljudi mogu da otežaju svoj napredak u životu potiskivanjem i negiranjem suštinskih emocija. Individue kojima je potrebna ova cvetna esencija teže da maskiraju iskrena osećanja različitim stanjima hiper emocionalnosti ili psihosomatskim simptomima. Takve osobe sa lakoćom plaču ili pate od milion fizičkih teškoća kao što su glavobolje ili bolovi u stomaku. Ova lažna emocionalnost ili patnja služi kao maska dubljih emocija koje su suviše jake ili preplavljujuće za psihu da bi bile uspešno integrisana. Iako osoba žudi da izrazi svoja osećanja, ali se nada da će to uspeti bez ulaženja u te bolne emocije. Ova cvetna esencija pomaže osobama da se pokrenu ka emocionalnoj katarzi, nakon čega osećanja koja osoba oseća postaju iskrenija i dobijaju veću dubinu. Emocije kao što su tuga, duboko potisnut bes ili odbacivanje može uspešno da se transformiše korišćenjem ove cvetne esencije. Zahvaljujući njoj osobe uče kako da prepoznaju bol i druga snažna osećanja brže, omogućavajući im tako da osećanja budu emocionalno autentičnija i vitalnija. Ova kalifornijska cvetna esencija  je za jake emocionalne reakcije i telesne simptome kao što su porumeneli obrazi ili glavobolje; integriše emocionalnu i telesnu svest, umiruje energiju u telu, za one koji negiraju svoju seksualnost i sublimišu ih u druga psihosomatska osećanja. (Oblast: Bes, Psihosomatske bolesti, Harmonija)

Biljka broj 21: Jedan od najvećih izazova svakog od nas usvajanje veštine otvorenosti i balansiranosti u socijalnim odnosima bez ugrožavanja osnovnog integriteta i zdravlja. Cvetna esencija pomaže uspostavljanje te ravnoteže, i korisna je za sve one koji prirodno teže da izbegavaju javnost ili nastupanje zbog prevelike osetljivosti. U tim situacijama osoba postaje zatvorenik svoje introvertnosti(zatvorenosti) i nije u stanju da nauči kako da se otvori na odgovarajući način. Te situacije su posebno izražene za umetnike čija uključenost u umetnost zahteva veliku unutrašnju rafiniranost i osetljivost. Takvim osobama je često teško da se nose sa svojom osetljivošću, zbog čega se mogu okrenuti drogama ili drugim aktivnostima koje oštećuju dušu. Na žalost, droga otupljuje iskrenu umetničku osetljivost i umetničke kapacitete. Ova cvetna esencija pomaže osoba da izgrade oklop koji ih štiti a istovremeno im pruža pristup unutrašnjoj osetljivosti. Ova kalifornijska cvetna esencija obezbeđuje zaštitu za stidljive i osetljive osobe, ohrabruje intenzivniju socijalizaciju, otklanja anksioznost pred nastup, koja se oseća u „stomaku“ i „solarnom pleksusu“, daje hrabrost osobi da sebe istakne, uprkos velikoj preosetljivosti I anksioznosti. (Oblast: Anksioznost, Hrabrost, Poverenje u sebe, Ranjivost)

Biljka broj 22: Naši najraniji doživljaj sebe se razvija u okviru konteksta sa drugim ljudima – roditeljima, proširenoj porodici i zajednici. Postepeno, kroz zdrav proces sazrevanja, osoba razvije svoj jasan doživljaj sopstvene individualnosti. Osobe kojima je potrebna ova cvetna esencija ne uspevaju uspešno da prođu kroz taj proces individuacije, ostajući i postajući previše vezani za svoje porodične veze. Pošto nisu razvili sopstvene vrednosti i uverenja, zbog lične slabosti su predmet eksploatacije drugih ljudi. Lako potpadaju pod tuđe uticaje i podležu socijalnim pritiscima, prilagođavajući svoje ponašanje socijalnim normama da bi zadobili odobravanje i prihvatanje. U nekim situacijama, takođe će pokazati antisocijalno ili bezobrazno ponašanje kao ekstremna mera zadobijanja lične vrednosti – ovo se posebno često sreće tokom adolescencije. Cvetna esencija pomaže takvim osobama da pronađu pravi odnos sa idealnim Ja. Ohrabruje vertikalni rast ili proces individuacije. Na taj način osoba razvija veću snagu i unutrašnju ubeđenost, učeći da uspešno uravnoteži suprotnosti koje postoje između sopstvenih želja i zahteva drugih ljudi. Ova kalifornijska cvetna esencija  je dobra za one koji se plaše kritike i socijalne osude a žele da budu prihvaćeni od strane drugih ljudi, za one kojima nedostaje individualnost i unutrašnja snaga I za one koji stalno traže pažnju bilo pozitivnu bilo negativnu. (Oblast: Anksioznost, Centriranost, Samopouzdanje)

Biljka broj 23: Jedna od najtragičnijih napada na integritet i ponos svake žene je komercijalizacija i eksploatacija ženske seksualnosti. To snažno ranjava suštinu svake žene u smislu da više ne osećaju toplu povezanost sa sopstvenom seksualnošću. Često je seksualnost podeljena tj. razvedena od dubljih osećanja ljubavi i topline koja dolazi iz srca. U mnogim slučajevima izražavanje seksualnosti postaje hladno jer osoba više ne može da se poveže sa tim delovim svog funkcionisanja i da ga poveže sa drugim osećanjima. Cvetna esencija pomaže ženama da povrate svoju seksualnost, i da je ponovo povežu sa vitalnošću i autentičnošću. Ova esencija može da pomogne svim ženama koje su bile seksualno traumatizovane, kao što je od pomoći i svim modernim ženama koje su nesvesno prihvatile poruke mas medija i druge stereotipe koji promovišu dehumanizovanu seksualnost. Ova esencija je takođe korisna i za muškarce kojima je potrebno da razviju snažniji odnos sa svojom ženskom stranom i pozitivnom seksualnošću. Ova kalifornijska cvetna esencija  stvara osećaj topline u telu i duši, posebno isceljujući seksualnost osobe. Esencija je dobra za gubitak ili opadanje seksualne sigurnosti, za umanjenu seksualnu želju; fizičku ili emiocionalnu isušenost, nedostatak toplote ili osećanja u seksualnim aktivnostima, podmlađivanje u seksualnom funkcionisanju, unosi toplotu i vitalnost u seksualnost. Vraća seksualnu vitalnost i receptivnost. (Oblast: Podmladjivanje, Vitalnost, Seksualna vitalnost)

Biljka broj 24: Životna je misija izgradnja mosta između duha i materije. Čista svetlost duha i duše mora biti obojena osećanjima. Bogatstvo materije treba da bude ispunjeno sa unutrašnjim značenjem. To je put umetnika i istina je da svaka osoba treba da pronađe način da se izrazi kao umetnik. Kao što je fizičkom telu potreban vazduh da bi disalo, tako je i duši potrebna inspiracija da bi bila živa. Kao što kroz fizičko telo cirkuliše krv da bi ga ishranjivalo, i duša živi kroz svoju kreativnost i inspiraciju. Mnogim ljudima današnjice nedostaje vitalnost duše, guši ih sivoća sitnica kojima se bave, žrtve su meničkog stila života. Ova cvetna esencija je glavna za vraćanje duši vitalnosti i snage. Preporučuje se ne samo za umetnike već i za sve one kojima je potrebno da unesu strastnu kreativnost u svoj život ili posao. Ova cvetna esencija navodi osobu da stvara i neguje lepotu, kako u okviru sebe tako i u okviru sveta. Takođe je izuzetna cvetna esencija za započinjanje i podržavanje razvoja kroz terapiju cvetnim esencijama, kao i drugim isceljujućim terapijama: jer su cvetovi boje Prirode. Zato ova kalifornijska cvetna esencija  pomaže harmonizaciju unutrašnjeg života osobe sa suštinom prirode i na taj način joj omogućavaju da postaje živa, vibrirajuća i sjajna. Vraća osećanje lepote duše i umešnosti za one koji računaju i vrednuju samo ono što je efikasno i donosi profit. Budi umetničke sposobnosti i inspiraciju, za prevazilaženje kreativne blokade u nedostatku inspiracije. (Oblast: Inspiracija,  Kreativnost, Kriza srednjih godina, Podmladjivanje, Poteškoće u učenju)

Biljka broj 25: Ova cvetna esencija pomaže onim osobama koje su veoma podložne duhovnim uticajima. Takve osobe teže da budu veoma budne i prilično mentalno aktivne, sa snažnom privučenošću raznim duhovnim praksama i različitim oblicima meditacije. Ipak, često absorbuju mnogo više energije nego što mogu da obrade kroz telo. „Napeti“ ili „živčani“ su reči koji ih najbolje opisuju. Zbog toga teže da boluju od problema sa glavom, kao što su glavobolje ili problemi sa vidom, vratu kao i napetošću u ramenima i vratu. Takođe često pate od nesanice i drugih nervoznim problema. Ova cvetna esencija pomaže smirivanje i „spuštanje“ takvih osoba, a na dubljem nivou ih uči kako da upravljaju i regulišu svoju celokupnu energiju. Na taj način osoba uči da koristi svoje veoma osetljive kapacitete za uravnotežavanje fizičkih potreba tela. Ova kalifornijska cvetna esencija je za jako nervozne, osetljive, napete osobe koji imaju problema sa insomnijom, smiruje opterećene nerve, obnavlja energiju u telu, smirivanje preteranih ili ekstremnih spiritualnih ili meditativnih praksi koje troše nerve. (Oblast: Psihosomatske bolesti, Smirenost, Smirenje, Snovi i spavanje, Starenje, Stres)
Biljka broj 26: Ova cvetna esencija pomaže osobi da se suoči i prevaziđe bol i patnju. Bol je veoma intenzivan i javlja se bilo kao fizički ili mentalni bol ili kao bolest. Iako takva patnju obično ima fizičku komponentu, doživljaj agonije proističe više iz same osobe. Efekat takve patnje je guranje svesnosti duboko unutra, unutar osobe, što rezultira osećaj depresivnosti. Ova cvetna esencija nema ulogu analgetika. Ne pruža direktno olakšanje od bola i patnje, već pomaže tako što svesnost pomera ka napolje, tj. od izolacije i preterane identifikacije sa bolom ka transpersonalnoj svesnosti značenja i smisla čitavog bolnog iskustva. Takav energetski pomak se često doživljava direktno u telu, u prestanku bolnih simptoma ili kao opšti stimulus imunog sistema. Mnogo češće se dešava da je osoba u stanju da doživljava fizičku i mentalnu patnju različito, u okviru šireg konteksta, tj. u okviru zajedničkog ljudskog iskustva. Na primer, osoba koja pati od neke bolesti, ili nekog hendikepa ili problema zavisnosti može biti navedena da se poveže sa drugim osobama koji slično pate. Najdublje dejstvo ove cvetne esencije je centrirano oko značenja saosećanja i žrtvovanja. Sposobnost da se razume sopstvena bol i patnja kao deo većeg, dubljeg iskustva ljudskosti, predstavlja ključ sposobnosti da se zaista doživi ljubav i saosećanje prema svim živim bićima. Ova kalifornijska cvetna esencija   je za one koji jako fizički pate i zbog toga su izolovani od drugih ljudi, da bi se razumeo i otpustio jak bol i patnja koji su previše lični, da bismo lakše izdržali psihički i fizički bol, ekstreman bol koji prevazilazi sve granice podnošenja, neobično i izrazito krvarenje tokom menstruacija, posebno kada je praćeno intenzivnim fizičkom patnjom ili mentalnim bolom. (Oblast: Depresija i očaj, Ranjivost, Saosećajnost, Slomljeno srce)
Biljka broj 27: Svi ljudi procvetaju kroz prijateljstvo i socijalnu razmenu. Fizička toplina je osnova života, slično tome toplina u socijalnim odnosima pruža život ljudskim dušama. Mnoge osobe pate od nesposobnosti da se povežu sa drugim ljudima. To često potiče iz perioda ranog detinjstva, ali može biti i posledica kulturnih i karmičkih faktora. Osobe kojima je potrebna ova cvetna esencija nije naučila da veruje drugim ljudima, niti svojoj sposobnosti da zrači toplinu u odnosima sa drugim ljudima. Postoji izražena sposobnost da se oseti ili čak i primi toplina i nežnost u odnosima koja nastaje kada se dve duše energetski povežu. Umesto toga, ovim osobama je srce zaleđeno. Zato ova cvetna esencija nežno otvara te barijere i otapa zaleđena srca da bi osoba mogla da doživi bogati sjaj socijalne topline koja nastaje iz razmene ljubavi u ljudskim odnosima.Ova kalifornijska cvetna esencija  pomaže osobama da nauče da veruju osećanjima zakopanim u srcima, ohrabrujući ih prema većoj socijalnoj uključenosti. (Oblast: Samopouzdanje, Saosećajnost, Stidljivost, komunikacija)
Biljka broj 28: Ova cvetna esencija je indikovana za ekstremna stanja zavisnosti i regresije osobe, što prouzrokuje nedostatak nezavisnog ego identiteta. Takvo stanje može da se razvije iz mnogo razloga – nezgoda ili druga životna trauma koja osobu čini zavisnom od svoje porodice, od institucionalne brige ili od postepene zavisnosti od droga, posebno narkotika kao što su sedativi, opijati. Ova cvetna esencija može ponekad da bude indikovana za one osobe koje u duhovnosti negiraju svesno ego funkcionisanje ili za one koji veruju da je duhovnost nemoguća ukoliko se ne ukine ego osobe. Te regresivne tendencije mogu takođe biti rezultat poremećenih procesa sazrevanja u detinjstvu koja stvaraju nesvesnu želju ega da se vrati u infantilno stanje. Zbog toga je osnova identiteta slabo definisana i postoje teškoće u nošenju sa normalnih zahtevima i odgovornostima odrasle osobe. Osoba teži da blokira svesnost preko droga, preteranim jedenjem, preterivanjem u spavanju, sklonošću nesrećama i povređivanju, kroz bolest ili ekstremne duhovne rituale. Ova cvetna esencija hrani dušu na veoma dubokom nivou, razvija sposobnost ponovnog rađanja dela selfa koji se regredirao. Kako osoba nauči da doživljava zdrave funkcije svog ega on raste u svojoj snazi i nezavisnosti. Ova kalifornijska cvetna esencija   je  za razvoj sopstvenog identiteta, posebno ako postoje nesvesne želje ka regresiji, duboko depresivno stanje, nesposobnost da se izadje na kraj sa svakodnevim aktivnostima, željom za uništenjem svesti, za nesvesno nazadovanje i spajanje sa majkom ili majčinskom figurom nakon normalnog razvojnog stadijuma, za osećaj da osoba nije u stanju da se nosi sa životom i normalnim životnim zahtevima, ekstremna osećanja zavisnosti, nesposobnost da se nosi sa sopstvenim identitetom. (Oblast: Depresija, Ostvarivanje svojih potencijala, Poteškoće u učenju)
Biljka broj 29: Većina ljudi se po karakteristikama svojih bioritmova deli na „ševe“ i „sove“. Sove se karakterišu najvišim nivoima energije u popodnevnim ili noćnim časovima, žude za noćnim aktivnostima i imaju neredovne ritmove jedenja i spavanja. Na žalost, prirodni ritmovi prirode podržavaju bioritmove tzv. „ševa“, koje se karakterišu najvišim nivoom energije u prepodnevnim časovima. Zbog toga neredovni ritmovi sova dovode do toga da takve osobe imaju teškoće da „podignu svoje sistem“ ujutro, i ako se situacija nastavi posledica je sve veće teškoće energizovanja i tokom dana. Sve to zajedno dovodi do oslabljenja eteričnog tela osobe. Zato takve osobe žude za stimulansima kao što su kofein, a u ekstremnim slučajevima droga. Ukoliko se zloupotreba stimulansa nastavi i potraje, posledica će biti pojava destruktivnih i nasilnih tendencija. Mnogi nivoi fizičke bolesti se mogu javiti, posebno ugroženi imuni sistem, nervna iscrpljenost i poremećaji organa kao što su jetra. Ova cvetna esencija pomaže osobi da ostvari veći stepen svesnosti i poštovanja prema životu i životnim procesima u telu. Individua uči da se prilagodi ritmovima prirode. Kroz ovu cvetnu esenciju osoba uči da doživljava prirodnija stanja energije i zbog toga da više uživa u daru života u celini. Ova kalifornijska cvetna esencija   je protiv: zavisnosti od brze hrane, pogrešnih obrazaca ishrane; prejedanja kasno u noć; želja za stimulansima poput kofeina i nikotina, problema sa učenjem(slabe koncetracije) a za revitalizaciju celokupnog organizma. (Oblast: Vitalnost, Vraćanje energije, Zavisnost, Poteškoće u učenju)
Biljka broj 30: Mentalna higijena je neophodna za dušu kao što je fizička higijena neophodna za telo. Ova cvetna esencija je posebno korisna za mentalno polje individue koje može biti oslabljeno i devitalizirano usled previše negativnih ili haotičnih misaonih procesa u okruženju. Takođe neke osobe su posebno sklone da upijaju negativne misli i osećanja drugih ljudi koji ih okružuju. Kada to dostigne ekstremni stepen, osoba više neće biti u stanju da jasno misli samostalno ili da donosi racionalne odluke. Može postojati tendencija ka posesivnosti, posebno ako je osoba sklona korišćenju alkohola ili drugih droga. U tim slučajevima, osoba mnoge aktivnosti izvodi zbog potreba drugih a ne zbog sebe same. Ova cvetna esencija deluje kao pročišćivač: ima moćnu sposobnost da očisti i neutrališe negativne misli ili nezdrave uticaje na fizičko ili astralno telo. Zato ova esencija čisti mentalno telo i dovodi do veće vitalnosti mentalnog života, posebno pozitivnog, jasnog mišljenja. Ova je esencija posebno potrebna onima koji su bioritamska dvojka ili im je skriveni broj dvojka jer je dovoljno da su u društvu negativnih osoba pa da im, usled negativnih misli tih osoba, bude loše! Ova kalifornijska cvetna esencija   je i protiv fizičkih zaraza, revitalizuje auru; za čišćenje uma od negativnih misli preuzetih od drugih ljudi. (Oblast: Mentalna jasnoća, Pročišćenje, Isceljujući proces, Poteškoće u učenju)
Biljka broj 31: Svesnost mora da uključi u sebe savesnost, kako osoba dobija sve više svesti o samoj sebi istovremeno dobija unutrašnji glas ili moralni život. Ta moralnost mora nastati u samoj osobi, dok god su zakoni ili pravila nametnuti osobama spolja, Self neće razviti dovoljnu snagu karaktera. Ova cvetna esencija pomaže onim osobama u vreme kada mora da se nosi sa sopstvenom savešću. Može biti od izuzetne koristi za one kojima nedostaje moralna čvrstina i koji se mogu prikloniti neiskrenosti ili prevari u svakodnevnim aktivnostima. Preko ove cvetne esencije osoba stupa u kontakt sa sopstvenim unutrašnjim glasom i razvija kapacitet da sluša i odgovara na sopstveni istiniti Self. Posebno je korisna u situacijama kada osoba mora da se zauzme za ličnu autentičnost, uprkos socijalnom pritisku ili zbunjujućim socijalnim normama. Dakle, ova cvetna esencija pomaže osobi u postizanju veće moralne ispravnosti. (Oblast: Biti veran sebi, Individualnost, Izbor,  Krivica, Moralnost)
Biljka broj 32: Poverenje u dobrotu drugih ljudskih bića je jednako poverenju u ljudski rod. Na žalost, mnoge osobe su „loše ishranjene“, nisu u stanju da prime ljubav drugih ljudi. Ova cvetna esencija je indikovana za one osobe koje pate od paranoje, svet i sve u svetu vide kao nefer i negativne. Ti sklopovi su naučeni u detinjstvu bilo od porodice bilo od kulture, i nisu izlečeni, umesto toga su se zagnojili u duši osobe i njihov uticaj se nastavlja i prenosi na sve odnose osobe i socijalne situacije u kojima se uključuje. Na žalost, po principu samoispunjavajućeg proročanstva, ovakve osobe koje imaju paranoidne tendencije stvaraju baš takvu realnost koju očekuju, jer kada su drugi ljudi tretirani na način koji je pun nepoverenja i nasilja onda oni i teže da se tako ponašaju. Ova cvetna esencija je široko primenjiva, ali se posebno koristi za napetost i lošu energiju koja predominira u mnogim urbanim okolinama. Koristeći ovu cvetnu esenciju osoba nauči da razbije taj obrazac nepoverenja i paranoje. I počinje da shvata da je ispravnije tragati za pozitivnim namerama drugih ljudi, kao i da je bolje stvarati situacije ispunjene ljubavlju i poverenjem. (Oblast: Odbacivanje, Ogorčenost,  Okrivljavanje, Paranoja, Pesimizam)
Biljka broj 33: Osobe kojima je potrebna ova cvetna esencija izgledaju kao da im je životna sudbina neopravdano teška, ili su rođeni sa teškim hendikepom ili su takvi postali zahvaljujući nekoj nesreći. Ili su izgubili voljenu-e osobe, ili dom ili određeno vlasništvo krađom ili nasiljem. Ili, u krajnjem slučaju su preživele užasne prirodne katastrofe. Iako ovakve osobe imaju svako opravdanje da se osećaju kao žrtve života ili okolnosti, ipak i u takvim trenucima bola i patnje osoba mora pronaći hrabrost da to prevaziđe i veru u bolje sutra. Esencija ima izvanredne osnažujuće moći i osposobljava osobu da se priključi na spoljašnje izvore hrabrosti i snage koji inače nisu normalno pristupačni u svakodnevnim situacijama. Na svom najdubljem nivou transformacije ova cvetna esencija uči osobu da je ona sama slobodno izabrala te teške okolnosti za svoj rast i evoluciju. Snaga i hrabrost u prevazilaženju prepreka, unutrašnja snaga u susretu sa teškoćama, posebno sa surovim i ekstremnim okolnostima u fizičkom svetu, unutrašnji takmičarski duh, snaga da se uhvatiti u koštac sa izazovima uprkos neuspehu, za borbu sa pesimizmom kroz aktivno hrabro suočavanje sa nesrećama i problemima. (Oblast: Depresija, Istrajnost, Hrabrost, Takmičarski duh)
Biljka broj 34: Ova cvetna esencija razvija budnu jasnoću i mentalnu aktivnost. Oni kojima je potrebna ova cvetna esencija imaju sukob između donjih i gornjih delova svog bića, posebno između metabolizma i probave sa jedne strane i misaonih i kreativnih procesa sa druge strane. U tim slučajevima, život ili metabolizam preplavljuju svesnost sa previše topline, pretvarajući mentalne sposobnosti u tupost i mentalnu letargiju. Esencija istovremeno ima i zagrevajući i hladeći efekat. Hladi donje organe, posebno jetru, čime omogućuje svesti da bude slobodna za zahtevnije aktivnosti. Istovremeno stimuliše misaoni proces tako da razmišljanje postaje živo, vitalno i prodiruće. Osobe kojima je potrebna ova cvetna esencija imaju probleme sa ishranom i svesnošću. Mogu žuditi za stimulacijom koju pruža hrana, a da nakon toga imaju doživljaj uspavanosti i usporenosti. Kao da se dva dela ličnosti međusobno bore za pažnju. Esencija balansira energiju, oslobađajući um za proces mišljenja pomažući organima za varenje da funkcionišu na najefikasniji mogući način. Esencija za prevazilaženje mentalne letargije, pojačanje budnosti, povećava mentalnu koncetraciju(pogodna posebno za proces učenja), dovođenje do budnog stanja bez upotrebe droga. (Oblast: Iscrpljenost i umor, Poteškoće u učenju)
Biljka broj 35: Svi ljudi teže da budu samoosećajni, da budu emotivno otvoreni prema drugima. Ova cvetna esencija pomaže osobama koje treba da nauče da razlikuju autentičnu saosećajnost od preterane emotivne identifikacije sa drugima. Za takve osobe, granice između Selfa i drugih nisu dobro definisane i prilično su labave. Ta ekstremna otvorenost ove osobe predisponira da se previše lako energetski prazne, ili stapaju sa svojom okolinom, posebno sa emocionalnim aurama drugih ljudi. Posledica toga je da ove osobe doživljavaju emocionalnu zbunjenost i preteranu osetljivost, pri čemu nisu u stanju da utvrde odakle potiču njihove emocije, od njih samih ili od drugih osoba. Ponekad je to emocionalno stapanje nesvesno, u drugim situacijama osoba svesno skuplja emocionalno đubre drugih osoba. Ovakve osobe su izuzetno osetljive da ne kažemo alergične na emocionalnu zbunjenost i disharmoniju, i trude se da takva stanja neutrališu tako što će ih internalizovati. Ova cvetna esencija pomaže osobama da postignu veću objektivnost i samodovoljnost. Uči ih da pravo saosećanje dolazi iz srca koje je u kontaktu sa svojom vlastitom duhovnom snagom. Zahvaljujući ovoj cvetnoj esenciji osobe uče da pružaju ljubav koja ne upija nego zrači, koja isceljuje ali ne stapanjem nego saosećajnom prisutnošću. Tek kada probate ovu esenciju biće vam jasno da li se previše emotivno trošite ili ne. Esencija je protiv osećaja nedostatka energije izazvanog upijanjem negativnih emocija od drugih ljudi, sklonosti ka uznemirenosti zbog emotivnih potresa kod drugih, protiv gubljenje lične moći zbog „otimanja“ energije od strane drugih ljudi, preteranog sažaljenja. (Oblast: Koncentracija i fokus, Paranoja, Ranjivost)
Biljka broj 36: Možda sada više nego ikada ranije u istoriji ljudskog roda ljudi teže očajnički da osiguraju doživljaj unutrašnje lične vrednosti spoljašnjim standardima lepote. Prava lepota je prirodna karakteristika koju je svako ljudsko biće u stanju da dostigne. Ali mnoge osobe se razboljevaju tj. kod sebe kreairaju bolest jer se identifikuju sa kulturnim, kozmetičkim standardima lepote. Ogromna energija se iscrpljuje kada osoba pokušava da nosi „kozmetičku“ masku koja nikada ne može biti deo pravog, istinskog Selfa. Ova cvetna esencija je korisna za mnoštvo različitih situacija – za one koji su rođeni sa fizičkim deformitetima ili nezgrapnim crtama lica i izloženi su posebnom izazovu da pronađu svoju unutrašnju vrednost i dobrotu; za one koji, uprkos normalnom izgledu, osećaju da moraju da se preterano doteruju i menjaju svoj izgled; za one koji se plaše starenja. U svim ovim slučajevima, ova cvetna esencija pomera svesnost osobe sa spolja na unutra i na lepotu iznutra. Ova cvetna esencija ohrabruje osobu da stupi u kontakt sa sopstvenim unutrašnjim sjajem jer je zračeća unutrašnja lepota pravi sastojak lepote. Ova kalifornijska cvetna esencija   je  za anksioznost u vezi sa ličnim izgledom; želju za prihvatanjem preko fizičkog izgleda, za uzdržavanje od preteranog isticanja; dozvoljava pravoj ličnosti da sija, donošenje svetlosti i ozarenosti u telo a posebno lice, za one koji se osećaju fizički ružni, stide se svog izgleda i preterano su zainteresovani za udešavanje. (Oblast: Anksioznost, Prihvatanje samog sebe, Samopouzdanje, Starenje, Stid)
Biljka broj 37: Vidovitost se često smatra pseudo mitskim fenomenom, ali u stvari, sva ljudska bića su vidovita do određenog stepena. Kad god je osoba u stanju da vidi ne samo fizičke karakteristike nečega već i njegove unutrašnje kvalitete koji zrače iz fizičkih karakteristike, to se može smatrati vidovitošću. Prava vidovitost se postiže postepeno na suptilnijim nivoima kroz unutrašnje čišćenje emocionalnog i intstinktivnog života. Stari obrasci vidovitosti su obično podrazumevali da osoba strogo prekine ili naruši svesnu vezu sa fizičkim telom i običnom realnošću: ipak, moderna vidovitost se u velikoj meri produbljuje od sposobnosti da se formiraju tople i uzemljene veze sa fizičkim svetom. Ova cvetna esencija je važna za tu tranziciju u svesnosti. Ona pomaže da se uklone emocionalne prepreke u iskrivljenom sagledavanju osobe koje je sprečavaju da jasno vidi i sagleda ono što je potrebno. Ti poremećaji u čakri trećeg oka, koja je centar vidovitosti, se često javljaju od poremećaja u donjim čakrama, kada se emocionalne i instinktualne energije, kao što je seksualnost, nisu odgovarajuće integrisane od strane osobe. Esencija harmonizuje i više i niže energije u organizmu, tako da osoba može ostati povezana sa Zemljom, a da istovremeno bude emocionalno jasna i objektivnu u sopstvenom duhovnom uvidu i viziji. Ova cvetna esencija je od pomoći za sve one koji teže uravnoteženom mentalnom otvaranju, ili imaju problema sa vidom koji su povezani sa rastućom vidovitošću. Cvetna esencija tada pomaže osobi da se stabilizuje i utemelji kao i da pročisti i dodatno razvije taj tzv. „unutrašnji vid“. Katkad dobra i za poremećaje fizičkog vida. (Oblast: Koncentracija i fokus, Kreativnost, Seksualnost, Starenje)
Biljka broj 38: Ljubav je sila koja dolazi iz srca, iz osećajnog života, dok moć dolazi primarno iz oblasti volje, bar kada su u pitanju ljudi. Ali, oba ova kvaliteta moraju biti međusobno integrisana. Cvetna esencija pomaže onima koji imaju teškoće da međusobno pomire ove dve suprotnosti. Posebno je korisna za žene koje treba da se povežu sa svojim „animusom“, ili unutrašnjim muževnim delom ličnosti. Dok god ove suprotnosti nisu svesno integrisana, maskulini deo Selfa osobe može prevlađivati stvarajući na taj način tvrdu, proračunatu personu koja nije saglasna sa pravim osećanjima srca. U nekim drugim situacijama ova cvetna esencija može biti korisna za muškarce ili žene kojima je potrebno da koriste svoju voljenu prirodu na takav način koji ne kompromituje njihov suštinski ponos, integritet i snagu. Ova cvetna esencija može biti posebno važna za roditelje koji moraju da pokažu i nežne negujuće kvalitete i čvrstu disciplinu i objektivnost. Osoba zahvaljujući ovoj cvetnoj esenciji nauči da prava moć može biti ispunjena ljubavlju i da iskrena ljubav takodje osnažuje kao i sama moć. Za poslovne žene koje moraju da balansiraju snagu i nežnost, koje moraju da budu kompetentne i snažne u svetu i prijemčive i nežne kod kuće. (Oblast: Moć, Ostvarivanje svojih potencijala, Otac i očinstvo, Snaga)
Biljka broj 39: Sposobnost da se održi sopstveni doživljaj individualnosti može biti snažno izazvan u određenim situacijama, posebno u onima u kojima dominira snažna, „masovna histerija“. Dobro je poznato da mnogi ljudi gube svoju sposobnost razmišljanja i reagovanja kada su suočeni sa velikim emocionalnim izazovima, kao što su situacije grupne panike ili histerije koje se dešavaju tokom prirodnih nesreća, rata, ekonomskih kriza ili kada su javne emocije pod uticajem političke ili religijske demagogije. Uslovi koji su nabrojani mogu biti sagledani na drugom nivou kao oblik mentalno zaraznih bolesti, koje brzo zahvataju grupu ljudi, hraneći se energijom straha i konfuzije. Osoba gubi svoj lični identitet i biva korišćena kao sredstva služenja potreba nezauzdane negativne sile. Ova situacije se može javiti i u porodici, posebno tokom kriza ili neočekivanih situacija, u kojima su krvne veze jače od samosvesnosti pojedinca, koji je često žrtva histerične ili destruktivne energije. Ova cvetna esencija unosi snažnu silu samosvesnosti tako da osoba može misliti na jedan miran i postojan način i može delati iz sopstvenog centra istine. Za one koji lako potpadaju pod uticaj mas medija ili drugih oblika misaone kontrole, za govornike koji upijaju tuđ strah dok govore. (Oblast: Ranjivost, Smirenost)

Biljka broj 40: Ova cvetna esencija je snažna esencija za buđenje. Posebno je korisna za osobe čija inkarnacija je slaba ili poremećena, i to posebno kada više duhovne ili misaone sposobnosti ne mogu da odgovarajuće funkcionišu kroz telo. To dovodi do sniženog stanja svesnosti u telu sa tendencijom prema rasejanosti, zaboravnosti ili hipoglikemijskim stanjima. Osobama i njihovim telima nedostaje toplina i doživljaj utelotvorenosti u telu. Bukvalno, to znači da su ekstremiteti tela često hladni i bez energije. Na dubljem nivou, ovaj nedostatak topline potiče od osobinog doživljaja nesigurnosti u sopstvenom fizičkom telu. Ponekad uzrok može biti pronađen u osobinim prethodnim životima zbog čega se osoba oseća ambivalentno u ovoj inkarnaciji i zbog čega je naučila da koristi svoje duhovne moći i sposobnosti van materijalnog sveta, konkretno van svog tela. Vrlo često bolesti od kojih ove osobe boluju bivaju izazvane traumama u detinjstvu, u kojima ekstremno fizičko nasilje ili stres prisiljavaju osobu da mentalno napusti telo, zbog čega ove osobe više nemaju poverenje u svoju povezanost sa fizičkim svetom. Ova cvetna esencija pruža takvim osobama sposobnost da dožive toplinu i sigurnost u sopstvenim telima. Nedostatak fizičke topline; hladni ekstremiteti i slaba cirkulacija, pospanost i zaboravnost preko dana zbog slabog oličenja u telu; razvija veću budnost i vitalnost, težnja ka lebdenju u mislima, zaboravnost, gubitak memorije. (Oblast: Mentalna jasnoća, Nervoza,  Nesigurnost, Poremećaji u ishrani, Snovi i spavanje, Starenje, Stres)

Biljka broj 41: Kao što je cveću potrebno sunce da bi raslo, tako isto duše treba svetlo – i fizičko i duhovno – da bi cvetala. Međutim, neke osobe izgube sebe u svetlu jer nisu razvile odgovarajuće korenje. Ova cvetna esencija je korisna za one osobe koje su jako osetljive ili preterano prijemčive za efekte svetla; mogu biti bledog tena, ili mogu lako goreti na suncu ili imaju druge neprijatnosti zbog intenzivne toplote i svetla. Sklone su mnogim oblicima sredinskog stresa, uključujući alergije. Takve osobe imaju veoma aktivni mentalni život – astralno telo im se jako širi tokom spavanja, često remeteći svoju povezanost sa fizičkim telom ili sa egom. Ova slaba povezanost sa drugim telima dovodi do pojave napada od strane negativnih elemenata ili drugih entiteta, posebno tokom spavanja, rezultirajući noćnim morama, mokrenju u krevet ili noćnim preznojavanjima, kao najčešćim simptomima. Cvetna esencija ima neverovatne regenerativne moći; pruža zaštitu i snagu osobi kada se nalazi u tom previše proširenom stanju. Iako se generalno koristi za one osobe koje su previše osetljive na svetlost, takođe može biti od pomoći i onima koji pate zbog nedostatka svetlosti, kao što su osobe koje pate od sezonskog afektivnog poremećaja. Na svom najdubljem nivou transformacije, ova kalifornijska cvetna esencija    pomaže osobama da cirkulišu svetlost kroz telo i u Zemlju. Za osobe koje pate od sezonskih depresija koje su posledica nedostatka svetlosti, nesigurnost da osoba spava sama ili da ode na spavanje (i za decu i za odrasle), protiv ružnih snova i noćnih mora(eliminiše anksioznost u snu!). (Oblast: Nesanica, Nesigurnost, Osećajnost, Poverenje u drugog, Poverenje u sebe, Ranjivost, Deca, Anksioznost)

Biljka broj 42: Ova cvetna esencija je jedna od najosnovnijih i najšire korišćenih cvetnih esencija za vraćanje ravnoteže i zdravlja kod osoba. Ova cvetna esencija budi kapacitete Selfa da postane uključeno u svoje samoizlečenje i da istovremeno preuzme odgovornost za to. Nikakvo mnoštvo spoljašnjih mera i tehnika ne može dovesti do suštinskog isceljenja na bilo kom nivou sem ako se osoba ne probudi unutar sebe i motiviše da traga za celovitošću života. Ova cvetna esencija leči veoma poseban odnos između eteričnog tela i duhovnog Selfa. Na fizičkom nivou, eterično telo obnavlja rane i druge povrede tako što bukvalno „oporavlja“ telo u okviru njegovog životnog štita. Ova cvetna esencija je posebno korisna za one koji su izgubili poverenje u svoje vlastite kapacitete da se osećaju dobro ili koji su svoju ličnu odgovornost prebacili na lekare ili iscelitelje. Ovo je vrlo korisna cvetna esencija za sve one koji se suočavaju sa najvećim zdravstvenim bolestima tj. izazovima, nevezano da li su u pitanju mentalne, fizičke ili duhovne vrste. Velika lekcija i moćni poklon ove cvetne esencije je osposobljavanje Selfa da se potvrdi i da crpe iz dubokog bunara dobrostanja i zdravlja koje eterični život predstavlja, zarad svog oporavka i ozdravljenja. Ova kalifornijska cvetna esencija   je  za potpuno energetsko angažovanje; sposobnost da se pristupi sopstvenim unutrašnjim rezervama snage i potencijalu isceljenja, za viđenje menopauze kao zdravog prelaza, ulazi u kontakt sa istinskim izvorom izlečenja svake bolesti. (Oblast: Imuni poremećaj, Vitalnost,  Vraćanje energije)
Biljka broj 43: Zdravo poimanje sebe sija snažno iz ličnosti osobe kao Sunce koje sija na nebu. Ova divna blistavost ličnosti momentalno inspiriše i leči svojom toplinom. Sve duše imaju ovaj potencijal ali su mnoge ometene u emitovanju ove moći na uravnotežen način. Neke osobe maskiraju svoju pravu prirodu povlačenjem u sebe i niskim nivoom samopoštovanja. Ovakvo stanje zatamnjuje pravi sjaj ličnosti i u ovakvim situacijama ova cvetna esencija vraća duši kvalitet blistavosti i svetlosti. U drugom slučaju duša blista prejako zaslepljujući druge svojom pompeznom ličnošću i prevelikim egom. Ovakvim osobama esencija pruža kvalitet topline i samilosti. Kao što duša od majke prihvata mesečeve karakteristike prijemčivosti i hranjenja tako duša uči od oca kvalitete blistavosti i sijanja tj.ekspresije samoga sebe. Ova cvetna esencija leči smetnje i poremećene odnose osobe sa muškim principom, često uzrokovanim konfliktnim ili nepostojećim odnosom sa ocem u detinjstvu. Lečenje muškog principa je važno i kod muškaraca i kod žena. Poruka koju nosi ova cvetna esencija je tako univerzalna i suštinska da donosi koristi skoro svakom aspektu životnog ciklusa čoveka. Kada osoba nauči kako da iskoristi ovu moćnu silu za sebe, onda je spremna i da blagosilja i leči druga bića. Ova kalifornijska cvetna esencija  služi za razvijanje zdravog osećaja sopstvenog identiteta, naročito kada je odnos osobe sa ocem poremećen, za nisko samopouzdanje koje se manifestuje kao naduvani egoizam ili skroman stav. (Oblast: Otac i očinstvo, Samopouzdanje)
Biljka broj 44: Sposobnost ljudskog govora, zvuk produhovljen mislima i osećanjima, je jedan od najizvanrednijih darova koje čovek poseduje. A ipak za mnoge osobe, veština upotrebljavanja reči, kao kreativne sile, je osujećena. Ova cvetna esencija se savetuje osobama čiji govor ima tendenciju mehaničkog, suvoparnog ili suženog izražavanja i mnogo može pomoći kod različitih prepreka u govoru, kao što je mucanje. On ne deluje direktno na strah ili nevozu ali je, bez sumnje, delotvoran za osobe koje skraćuju svoje izražavanje govorom, zbog osećaja zaplašenosti ili snebivanja. Uz pomoć ove cvetne esencije, osoba je u stanju da bude u kontaktu sa životnom energijom u nižim čakrama i da integriše ove životne sile sa izgovorenom reči. Svesnost i zainteresovanost rezultiraju samoizražavanjem, umesto fokusiranja na opažanje ili mišljenje drugih osoba. Esencija budi topao i raznobojan doživljaj života, pomažući ovim kvalitetima da teku kroz govor i izražavanje osobe. Kako osoba uči da projektuje i izražava sebe, raste njena kreativna sposobnost da deli svoju jedinstvenu suštinu sa drugima, kao i sa svetom oko sebe. Ova kalifornijska cvetna esencija   je za zdravo samopouzdanje, posebno u govornom izražavanju, protiv stidljivosti u govoru, za jasan i živ govor, za one koji žele da imaju upečatljivu pojavu na sceni, za anksiozne govornike, sposobnost energičnog govora u javnosti; korišćenje glasa kao snažnog instrumenta liderstva. (Oblast: Anksioznost, Samopouzdanje, Komunikacija)
Biljka broj 45: Ono što je karakteristično za osobu ovog tipa je njena jako oplemenjena, nežna, posebna priroda. Ove osobe čeznu da učestvuju u grupi, da podele sebe sa drugima, ali se obično uzdržavaju, drže po strani, zbog osećaja krhkosti u grupnim situacijama, i straha da će njihova ličnost biti izgubljena ili utopljena u grupu. Ovakve osobe obično naginju stilu života ili profesiji gde se posao obavlja ćutke, u tišini i osamljeno. Osoba ovog tipa, unutar sebe oseća mnogo topline ali spolja ostavlja utisak hladnoće, pribranosti i rezervisanosti prema drugima. Tada, čak i telo osobe, naročito ruke, mogu biti vlažne i hladne. Iako ove osobe mogu naći nekoliko drugih ljudi koji su u stanju da razumeju i prihvate njihovu stidljivost, ovakve osobe pate od osećaja usamljenosti jer bi želele da podele sebe sa drugima više nego što to, zapravo, čine. Rešenje za njihovu povučenost i neotvaranje prema drugima nalazi se u mogućnosti da veruju toplini drugih. Ova cvetna esencija pomaže osobama da preokrenu svoju svesnost i da strah od gubitka Selfa promene u veru da će njihovu ličnost zagrejati i otkriti druge osobe, tako da svoju lepu prirodu mogu da podele sa drugima. Ova kalifornijska cvetna esencija   je protiv stidljivosti, povučenosti u grupi zbog straha da će biti prigušena od strane ostalih. (Oblast: Komunikacija, Stidljivost)
Biljka broj 46: Kako osoba postaje duhovno sve otvorenija, ona neminovno postaje i plemenitija, osećajnija i više apsorbuje. U prošlosti, mnogi od onih koji su se našli na duhovnom putu, bili su udaljeni i zaštićeni od uslova života svakodnevnice, kako bi takve osobe bezbedno i harmonično mogle da šire svoje granice. Savremeni uslovi života iziskuju da put oduhovljenja bude u vezi sa fizičkim svetom i sa realnim odgovornostima. Na ovaj način, Svetlost duha, kao isceljujuća sila, je doneta kroz čoveka pravo u Zemlju. Ovo je veoma bitna i jako korisna cvetna esencija za harmonizaciju ovog procesa. Oni, kojima treba ova cvetna esencija, lako padaju pod uticaj okruženja u kom se nalaze, mogu biti skloni različitim oblicima nezdravosti okoline, alergijama ili psihosomatskim oboljenjima. Ovakve osobe imaju izuzetne kapacitete za lečenje drugih, savetovanja ili predavanja jer lako mogu da prime duhovne poruke i imaju sposobnost razumevanja bola i patnje drugih. U isto vreme, ove osobe se lako „istroše“ i veoma su podložne mislima ili negativnim namerama drugih. Esencija doslovno „ušiva“- spaja previše porozne aure ovih osoba tako da ne „krvare“ prekomerno u svoju okolinu. Štaviše, ova cvetna esencija pomaže osobama da ponovo uravnoteže i stabilizuju gornje čakre, usmeravajući energiju ka nižim čakrama, tako da osoba ima više životne snage i čvrstoće. Esencija ima skoro univerzalnu primenu i treba je uzeti u obzir pri pravljenju mnogih formula za temeljne preokrete našeg doba. Blagodat ove cvetne esencije se sastoji u čuvanju suštine ličnosti, dopuštajući saosećajnosti da svojim plemenitošću leči i teče slobodno od jedne osobe ka drugoj. Ova kalifornijska cvetna esencija   je za veoma osetljivu decu kojima je potrebna dodatna zaštita, preterano upijanje tuđe patnje, za one kojime je potreban zaklon od emocija drugih ljudi, za stres nastao usled negativnog uticaja misli i namera drugih ljudi, prevazilaženje sklonosti ka prevremenom porođaju. (Oblast: Ranjivost, Snaga, Stres)
Biljka broj 47: Humor je svojstven ljudskoj vrsti. Druge forme života svakako doživljavaju radost i užitke, ali humor zahteva sposobnost da osoba iskorači iz sebe i da samu sebe ne uzima previše ozbiljno. Čovek sa svojim karakterističnim Selfom je razvio potrebu za humorom. Sposobnost za smeh, vedrina, obezbedjuje neophodan balans sa težinom samosvesti. Ovo je najbolja cvetna esencija za ovakvo stanje duha, pomažući osobi da dodje u kontakt sa svojim „unutrašnjim detetom“. Svako dete je rodjeno sa urodjenom sposobnošću da se smeje i igra, prigrli život “raširenih krila”. Ego odraslih često potiskuje ovaj deo bića. Ovaj lek se prepisuje ljudima koji su previše ozbiljni, koji shvataju sebe i život previše ozbiljno ili teže radoholičarstvu i drugim oblicima nebalansiranog zivota. Svrha upotrebe esencije nije da osoba postane frivolna i neodgovorna, već da unese razigranost i smeh u dnevne aktivnosti i obaveze. Ova kalifornijska cvetna esencija  donosi sposobnost za humor u ljudski život, učeći nas da je onaj “vedrog duha” na pravom putu balansirane spiritualnosti. Esencija za razigranost, dečji smisao za humor, veseliji i šarmantniji pristup životu. (Oblast: Radost, Savesnost,  Spontanost, Učenje, Unutrašnje dete, Veselost)

Milan Atlić

Slobodno komentarišite