Bahove cvetne kapi

1-bahove-cvetne-kapi-stranica

Bahove cvetne kapi predstavljaju komplet od 38 esencija koje su napravljene od cvetova divljeg, samoniklog bilja. Osnovna karakteristika ovih biljnih esencija jeste da one predstavljaju lekove za naša unutrašnja zbivanja, naše misli, emocije i unutrašnje doživljaje. Njihov autor je Dr Edvard Bah (Edward Bach, 1886-1936 g. Wells, UK), lekar internista, patolog, bakteriolog, istraživač i homeopata.

On je smatrao da je prirodno stanje ljudskog tela da bude zdravo. Kada usled poremećaja ravnoteže u ličnosti i emocijama, odbrambene snage oslabe-pojavljuje se bolest. Zato je Bah unutrašnji disbalans smatrao za istinskog uzročnika bolesti. 
Negativna emocionalna I mentalna stanja, koja leče Bahovi Cvetni Lekovi su, između ostalih:
strahovi, depresije, anksioznosti, posledice traumatičnih doživljaja, dominantan I rigidan karakter, mržnju, zavist, ljubomoru, prevelike brige, patnje, nesigurnosti, nedostatak samopouzdanja, apatiju, rezigniranost, preveliku podložnost uticajima drugih i okoline, opsedajuće misli I ritualne radnje, nestrpljenje, nervozu, agresivno ponašanje,  preteranu unutrašnju napetost I još mnogo toga.
Ako se pak fizička bolest pojavi –onda je nabolje simptome lečiti medicinom, a Bahovim cvetnim kapima uspostaviti ponovo emocionalnu ravnotežu i obnoviti prirodno stanje zdravlja.
I zvanična medicina danas prihvata da je stres uzrok 50% – 70% svih obolenja.
Već je jasno da stres ( i unutrašnja neravnoteža kao reakcija na stres) leži u osnovi visokog krvnog pritiska, srčanih obolenja, moždanih udara, gojaznosti, migrene, astme, osteoporoze, dijabetesa, fizioloških promena koje se odražavaju na funkciji creva, krvotoka i tonusa mišića, problema sa disanjem, povećanja holesterola, povećanja kiselosti krvi…..
Bahove kapi nisu zamena za farmakološke preparate i medicinske intervencije, nego uporedo sa tim, radeći na pravom uzroku bolesti, doprinose potpunom i definitivnom izlečenju, eliminišući našu sklonost da se razbolimo. Bahovi preparati su podeljeni u sedam grupa:
ZA ONE KOJI PATE OD STRAHA
Mentalno-emotivni stav je povlačenje, izbegavanje situacija i iskustava. Lekovi iz ove grupe nam pomažu da naučimo da se zaštitimo od realnih ugrožavanja i da spoznamo i prevaziđemo nerealan, neutemeljen doživljaj ugroženosti, onda kada realno ne postoji izvor ugrožavanja.
ZA ONE KOJI PATE OD NESIGURNOSTI
Stav poverenja u smisao i svrsishodnost se koleba, a informacije i iskustva drugih ne primamo, ne prepoznajemo jasno i sa sigurnošću. Lekovi nam pomažu da unutrašnjom mudrošću i naglašenom motivacijom spram našeg cilja I zadatka budemo spremni da prevaziđemo ograničenja naše nesigurnosti.
NEDOSTATAK INTERESA ZA AKTUELNA ZBIVANJA
Mentalni stav i emotivno stanje drži nas okupirane prošlim momentima ili momentima i situacijama koji tek treba da naiđu. To su zatočenici prošlosti ili budućnosti. Lekovi nam pomažu da se “uključimo “, probudimo, oslobodimo mentalne preokupacije koja nas je držala van tekućih životnih zbivanja i tako ne propustimo sve ono lepo što se dešava oko nas.
USAMLJENOST
Kod ovih osoba se radi o izolovanosti kao izboru, koji proizilazi iz osećaja posebnosti ili čak superiornosti u odnosu na druge. Um je preokupiran traženjem načina da se zaštite sopstvene vrednosti ili smisao u interakciji sa drugima. Radost interakcije sa drugima je “cenzurisana“. Kao praktični problem javlja se povremena ili hronična usamljenost.
Novo!
PREOSETLJIVOST NA UTICAJE I IDEJE
Ovo se odnosi na stanje unutrašnje nestabilnosti, a pokazuje se kao preosetljivost, preterana reakcija na spoljne nadražaje ili stimulacije. Osoba se sistematski štiti od uznemiravajućih uticaja i napinje se da ponovo uspostavi ravnotežu. Lekovi nam pomažu da uspostavimo unutrašnji spokoj, harmoniju, povratimo ravnotežu, sačuvamo integritet i zadovoljimo osnovnu potrebu da budemo bezbedni uprkos postojanju stimulusa.
UTUČENOST ILI OČAJ
Osoba je opterećena mučnim, bolnim iskustvima, dešavanjima i sprečena u pokazivanju, davanju i primanju. Okolnosti ih preplavljuju očajem. Lekovi služe “ da nam podignu duh “, sa osećanjem snage i vere, uprkos postojanju prepreka i neprijatnosti.
PREBRIŽNOST ZA DOBROBIT DRUGIH
Stav ovih osoba je da su dužni da pokažu svoju moć i rešenost svetu. Nameću se da bi oblikovali ovaj svet i ljude oko sebe. Potpuno su ubeđeni u ispravnost svog stava ili ideje i to sprovode milom ili silom, sugerišući, nagovarajući, kontrolišući ili zlostavljajući druge. Lekovi pomažu da moćne kapacitete, koji su realnost, ovi ljudi plasiraju na način da se postigne obostrana korist, za dobrobit svih.
80 godina se ovi preparati uspešno koriste širom sveta što je dalo ogromno kliničko iskustvo, na osnovu koga sa sigurnošću tvrdimo sledeće o  Bahovim cvetnim kapima:
*Nemaju kontraindikacija, mogu da ga koriste čak i bebe, trudnice, mame dojilje, vrlo stari ili bolešću vrlo iscrpljeni ljudi.
*Efikasni su za otklanjanje emotivne i fizičke patnje.
*Jednako su efikasni za lečenje i negovanje svih životinja (veterinarstvo) kao i biljaka (botanika).
*Efikasni su za sticanje karakteristika koje poboljšavaju kvalitet naše svakodnevnice (tolerancija, koncentracija. . .). Što je veoma važno, ovi lekovi ne pružaju samo trenutno olakšanje, već trajno leče I vraćaju u ravnotežu naša negativna unutrašnja
stanja, čak i ako su bila prisutna veći deo života, te tako mogu da se koriste i za usavršavanje ličnosti i karaktera!
*Nemaju uzgrednih neželjenih dejstava.
*Njihova primena ne isključuje upotrebu druge vrste lekova.
*Lek ne može da se predozira.
*Nenasilna primena leka. Lek nakapamo ispod jezika, ili utrljavamo iza uva (bebe, onesvešćeni ljudi),  nakapljemo na dlan (bebe), u čašu vode, u sok, vruću supu ili kafu. . .
*Nije potrebno verovati u dejstvo ovih kapi da bi one delovale, jer su kapi efikasne i kada se primene na čoveka
koji je u nesvesnom stanju, efikasne su kada ih dajemo bebama, životinjama, ali i kada ih damo biljkama. Svi ovi korisnici nemaju nikakav prethodni stav o leku.
*Nisu osetljivi na spoljne uticaje (zračenja, mobilne telefone, mirise, svetlost, rendgenske aparate na aerodromima . . . ) pa je čuvanje jednostavno.

Njima se može(javite se) izlečiti:  želudac, aritmija, problemi sa tiroidnom žlezdom, uskladiti poremećeni bračni odnosi, bipolarni poremećaj, insomnija.

Može se reći i ovako: Bog na nebu, Bahove cvetne kapi na zemlji!

Milan Atlić

Slobodno komentarišite