Balansiranje čakri cvetnim esencijama

U smislu holističkog lečenja(jedinstvo tela, uma i duha), koji promoviše ovaj sajt, tema ovog posta je balansiranje čakri Bahovim cvetnim esencijama. Najpre ću nešto o samim čakrama. Čakre su moćni energetski centri duše(duha). Postoji  7 osnovnih čakri koje se nalaze duž kičme i one su najmoćnije a 6 čakri, koje se nalaze u paru: kukovi, ramena i slepoočnice, nisu ništa manje bitni, kada je njihova energetska moć u pitanju ali ne spadaju u osnovne.  Čakre deluju tako što nam ojačavaju dušu sa energijom(osoba slabog duha, je li, nigde nije pristala i kroz život se kreće kao stiropor po vodenoj površini, bez jasne taktike i strategije, dozvoljavajući da drugi manipulišu njome). Balansiranje čakri, slobodno, možete smatrati aktivnošću od najbitnijeg značaja za vaš život. Ako vam ne ide, ako ste se zaglavili u životu, nešto nije u redu sa vašim čakrama. Bilo da su neke previše jake, bilo da su slabe, efekat krajnje nepovoljan po nas i naše funkcionisanje. Na sistematske preglede idemo jednom godišnje, neko i dva puta ali na funkcionisanje a samim tim i  balansiranje čakri moramo misliti na dnevnom nivou. U suprotnom, očas ćemo se naći na životnoj stranputici. Funkcionisanje čakri, najlakše je objasniti na psihološkom planu.

 • Bazna čakra(The root chakra, Muladhara):

  Psihološki gledano, čovek na nivou Muladhare svoju stabilnost i utočište stvara u materijalnim stvarima i produženju svog roda. Ovde se seksualnost iskazuje kao potreba za decom u kojoj roditelji podsvesno traže svoju sigurnost. Ona odgovara instinktima, a u psihološkom smislu ona odgovara potrebi za sigurnošću koju pokušavamo da zadovoljimo kroz novac, kuću imanje, kroz drugu osobu u smislu produženja vrste. Drugim rečima to je čakra nesigurnosti. Nesigurnost nas tera da tražimo utočište i sigurnost u materijalnim stvarima i kroz produženje vrste. Balansiranje čakri uvek počinjemo od ove čakre. Mars je planeta koja vlada prvom čakrom.

  Manjak energije u čakri: odvojenost od tela, izrazita mršavost, strah, teskoba, nemir, slaba koncetracija, finansijske teškoće

  Višak energije u čakri: gojaznost, prejedanje, gomilanje stvari, pohlepa, usporenost, lenost, umor, zavisnost o sigurnosti

 • Seksualna čakra(The sacral chakra, Svadhišthana čakra):

  Za razliku od prve čakre, Muladhare, gde se naše karme otvoreno manifestuju u vidu prepoznatljivih emocija kao što su ljutnja, ljubomora, požuda ili mržnja, u Svadhišthana čakri mi osećamo veliku uznemirenost, ne prepoznavajući njen izvor. Čoveka svadhišthana čakre karakteriše depresivno-anksiozno stanje uma. Preterano se vezuje sa suprotni pol do nivoa infantilnosti. Često, čak i po cenu da to za njega bude štetno, u emotivnoj zajednici održava stanje “status kvo“, samo da se ne bi konfrontirao, oponirao i suprotstavljao svoje mišljenje. Seksualna disfunkcija uvek ima veze sa disbalansom u drugoj čakri. Venera je planeta koja vlada drugom čakrom. Od Bahovih preparata preporučujem preparate iz grupe strahova za balansiranje ove čakre.

  Manjak energije u čakri: krutost tela i stavova, frigidnost, strah od seksa, uskraćivanje užitka

  Višak energije u čakri: zavisnost o seksu, preterano jake emocije, opsesivna vezanost, preosetljivost, zavodničko manipulisanje, emocionalna zavisnost

 • Solarna čakra(The solar plexus chakra, Manipura):  Tu se rađa ličnost. Čovek, od individue koju je stekao u prve dve čakre postaje ličnost. Kada mu dozlogrde strahovi i ograničenja, vezanost i zavisnost od bilo koga i bilo čega, čovek odlučuje da krene svojim putem. Kada ste se već umorili od mnogobrojnih ponavljanja raznih grešaka, stvara se unutrašnja motivaciona volja ili neki unutrašnji bes koji vas izvlači iz sputanosti i strahova i daje vam energiju da se usudite. Ovde prvi put stičemo svest o sebi kao ličnosti i nastojimo da je kao takvu sačuvamo i razvijemo. Oslanjamo se na sopstvene snage, gde odlučnost i preduzimljivost dominiraju načim karakterom. Čovek postaje borac, hrabro ide napred i ne dozvoljava više da strahovi uplivišu na njegov život. On je ambiciozan snažne volje i ekstrovertan. Manipura čakra je centar dinamizma i energije. Sunce i Mars kao vatrene planete, najbolje se osećaju u ovoj čakri. Osoba Manipura čakre je autoritativna i voli da dominira, ali nije zlonamerna i igra otvoreno. Gordost je njena mana kao i sklonost ka kritikovanju drugih, gnev i nametanje svoje volje. Odličan primer za osobu jaku sa ovom čakrom je američki predsednički kandidat Donald Trump!Manjak energije u čakri: slaba energija, slaba volja, slaba samodisciplina, nisko samopoštovanje, telesna ili emocionalna hladnoća, slaba probava, STIDLJIVOSTVišak energije u čakri: preterana agresivnost, dominacija, potreba da “moja reč bude zadnja”, sklonost manipulacijama, sklonost sedativima, ispadi besa, tvrdoglavost
 • Srčana čakra(The heart chakra, Anahata):

  U Anahata čakri boravi sam puls života. Ona je sam okean milosrđa. Ovde čovek prepoznaje i počinje da usvaja božanske principe, kao što su opraštanje, dobrodušnost, nevinost i istinoljubivost. Medjutim on još uvek robuje duhovnim principima i idealima, za njega su duhovnost, moral, pravednost božije zapovesti svetinja. Zato je i osetljiv na nepravdu. Kako u narodu kažu:“Ujeo me za srce“, tako razmišlja i oseća čovek anahate. Kao po pravilu, život kao najbolji guru, će takvim osobama slati ljude, koji će mu puno značiti, kojima će svestrano pomagati i koji će ga na kraju prevariti, razočarati, napustiti i nepravedno se prema njemu poneti. Ograničenja ove čakre su idealizacija duhovnih principa, morala i pravednosti, do stepena da se oni postavljaju iznad ljubavi. Tada je forma (božije zapovesti, etika) zamenila suštinu (ljubav). Omogućava što bolje uživanje u životu. Ovo je inače veoma delikatan centar koji je povezan sa područjima u mozgu koji su odgovorni za umetničke talente, kao što su pevanje, pisanje, sviranje ili slikanje. Ovo je čakra velikih talenata. Međutim ako iza tih talenata ne stoji snažna svest i pravilna životna filizofija, život te duše se pretvara u patnju. Istorija nam je pokazala kako su geniji iz oblasti slikarstva, poezije i muzike teško živeli i tužno završili svoj život. To su izuzetno nadarene, ali beskrajno osetljive duše, koje saosećaju sa patnjom drugih. Jesenjin je to lepo opisao račima „Radost grubima, tuga mnogima“. Samopoštovanje dolazi iz ove čakre kao i svest da se moramo odbraniti od onih koji nas žele napraviti robovima. Posledice osiromašene srčane čakre jesu depresija, apatija (ne marenje ni za šta; ravnodušnost), samo postojanje a ne zapravo življenje, biti bezumni rob, razdvajanje od svih emocija i osećanja. Krajnji rezultat jeste samoubistvo ili smrt jer više ništa nije bitno. Srčana čakra je sedište svih emocija kao i sedište naših ambicija i pokretanja. Osoba može da mrzi čitavim srcem takođe. Odavde dolazi pokretajuća sila u crnoj magiji koja će učiniti ili narušiti magijsko delo. Ako osobi nedostaju osećanja i želje, neće uspeti u svojim ciljevima. Ovo je razlog zbog kojeg je srčana čakra toliko važna.

  Manjak energije u čakri: asocijalan, povučen, hladan, sklon kritikovanju, usamljenost, izolovanost, depresija, strah od intimnosti, narcisoidnost

  Višak energije u čakri: suovisnost(potpun zavisnost od druge osobe), zahtevnost, prianjanje, ljubomora, preterano žrtvovanje

 • Grlena čakra( The throat chakra, Višudhi):

  Čovek Višudhi čakre, prestaje da isključivo traga za prijatnim situacijama u životu, već sa podjednakom dobrodušnošću i spokojem prihvata i ružne stvari koje život donosi. On u svemu vidi božju volju i ne sumnja u dobrobit božjeg promisla. Čitav svet je njegov dom. U njemu prestaje svaki antagonizam prema ljudima i situacijama koje ga okružuju. On je postigao smirenje, prepušta se toku života, poklanjajući mu potpuno poverenje. U njemu više nema neuroze i moranja da išta čini, ili ugrabi iz života. Postoje primeri duhovnika koji su smireno prihvatili da im tela budu sakaćena ili ubijena. Poznati tibetanski jogi Milarepa je znao da će biti otrovan čajem, ali je to prihvatio, shvatajući da je došlo vreme da napusti telo. Kažu da je u čakrama ispod Višudhi moguć pad, ali sa ovog i viših nivoa to nije moguće. Svest duhovnika je potpuno transformisana. Ovo je prva božanska čakra. Ovde osoba postiže beskrajno saosećanje, mir i mudrost. On sebe vidi u svemu i sve vidi u sebi. Odavde počinje put ka konačnom oslobođenju. Višudhi je još poznata kao čakra nektara besmrtnosti,  eliksira života, nektara života i božanskog vina.

  Manjak energije u čakri: strah od govorenja, tih, slab glas, otežano pretakanje osećaja u reči, introvertnost, stidljivost, nedostatak sluha, slab osećaj za ritam

  Višak energije u čakri: previše govorenja, nesposobnost slušanja, ogovaranje, dominantan glas

 • Trećeg oka čakra(The 3rd eye chakra, Ađna):

  Ovo je čakra uma iz kojeg proističu svi kosmički elementi. Ovde osoba počinje da „vidi“ i razume stvari koje se nalaze iza pojavnosti, zato je to centar mudrosti. Čovek iznutra dobija poruke otkrovenja. Ovo je centar psihičkih moći. Kao što su sposobnost predviđanja budućih događaja, misaone komunikacije, telepatije, voljno usmeravanje energije. Čovek na ovom stepenu duhovnog razvoja, na život kao i na ulogu koju igra u životu, posmatra kao neku glumačku rolu. Za njega su sva zbivanja kao san. On na sva zbivanja koja se dešavaju u njemu i van njega, na svoje fizičko telo i um, gleda kao nepristrasni posmatrač. I mada je ovo poslednja čakra u kojoj ljudska svest počiva na realitetu svesnosti sopstvenog postojanja, ona još nije slobodna od ego osećaja „ja jesam“.

  Manjak energije u čakri: neosetljivost, slab vid, slabo pamćenje, nedostatak mašte, slabo viđenje budućnosti, otežano vizualizovanje, slabo prisećanje snova

  Višak energije u čakri: halucinacije, opsesije, noćne more, otežana koncentracija

 • Temena čakra(the Crown chakra, Sahasrara): Ova čakra vlada astralnim čulima i kad je aktivna(otvorena) osoba čuje astralne glasove.Manjak energije u čakri: duhovni cinizam, poteškoće u učenju, kruti oblici verovanja, apatijaVišak energije u čakri: duhovna zavisnost, konfuzija, razdvajanje od tela

Ustanovljena je korespondencija između planeta(Sunce je zvezda) i ovih 7 čakri i čini mi se (po telesno-zdravstvenim manifestacijama) da je sledeći raspored na slici, najbolji od svih predloga koji vrve po internetu:  vesna 2

Mogu vam navesti dva primera iz prakse, koji potvrđuju ovu korespondenciju. Zbog retrogradnog Merkura, od 5.1.2016 do 15.2.2016, kao i boravku Merkura u znaku svog pada, veliki je broj onih koji imaju problema sa grlom a oni koji imaju hronične probleme sa štitnom žlezdom(Merkur vlada ovom žlezdom), ovih dana imaju sve simptome koji na to ukazuju. Dalje, Venera, koja vlada seksualnom čakrom, do 16.2.2016 se nalazila u izgonu(znaku Jarca), te je muška populacija imala problem sa potencijom(neki moji klijenti su mi se poverili a dnevne novine su objavile vest o smrti čoveka koji je popio „plavu tabletu“ i umro za vreme seksualnog čina u automobilu).

Vratimo se naslovu ovog posta: balansiranje čakri cvetnim esencijama. Na internetu možete naći razne načine za balansiranje čakri(joga, kristali, muzika, cvetne esencije) ali je moje iskustvo, balansiranje čakri cvetnim esencijama, sasvim zadovoljavajuće i da su moji klijenti, koji koriste cvetne esencije(Bahove, Kalifornijske i životinjske) za balansiranje čakri, veoma zadovoljni sa pripravcima koje im ja spravljam i da se, dok piju te esencije, osećaju sjajno, nemaju zdravstvenih problema i da, što je najbitnije, vide „svetlo na kraju tunela“, u rešavanju svakodnevnih problema.

Moram da istaknem veoma bitne stvari:

 • Na dosta sajtova sam naišao na ponudu gde se prodaju boce sa esencijama za određenu čakru, što ima kratkoročan efekat jer se moramo brzo vratiti na jednovremeni tretman svih čakri jer se one ne mogu posmatrati izdvojeno već kao celina
 • Samo dobar astrolog može, na osnovu Natalne karte, i planetarnih tranzita koji se vide u njoj, da vidi koje čakre su van balansa
 • Tvorac Bahovih cvetnih esencija, engleski doktor Edvard Bah, nije slučajno izabrao tih 38 esencija već je pri klasifikaciji odbacio biljke koje nisu imale adekvatnu moć pri tretmanu(balansiranju) čakri
 • Ako imate bilo kakve zdravstvene probleme na psihosomatskoj bazi, pre nego počnete da se trujete konvecionalnim lekovima(ako bolest nije urgentne prirode), pokušajte da prvo izbalansirate vaše čakre
 • Balansiranje čakri cvetnim esencijama spada u oblast homeopatske medicine, koja je komplementarna klasičnoj(alopatskoj) medicini i može samo da poboljša učinak klasične medicine
 • Topla preporuka: ako se loše osećate, probajte balansiranje čakri cvetnim esencijama
 • Nije slučajno maksimalan broj Bahovih esencija u upotrebnoj boci 7, jer je to i broj najbitnijih čakri.
 • Često se dešava da se deca „zaglave“ u školi i na fakultetu, proverite da li im čakre rade kako treba
 • natural-remedies-closeup-dropper-bottle-pile-purple-flowers-purple-background-31857192

Putem mejla atlicmln@gmail.com možete naručiti bocu za balansiranje čakri, gde osim zdravstvenih simptoma morate staviti i datum vašeg rođenja.

Milan Atlić

2 komentara

 1. Milan Atlić

  Zaključak je dobar. Ne postoji jedna kombinacija. To zavisi od Natalne karte. Jedna od esencija koja bi se upotrebljavala je Pine. Moja kombinacija nije otvorene prirode. Staje 2000 i vrlo brzo vidite rezultate.

 2. Snežana Kašiković

  Postovani Milane,
  hvala na postu o balansiranju cakri cvetnim esencijama. Veliki sam obozavalac Bahovih kapi i uvek me obraduje da procitam nesto novo vezano za njih. Interesuje me koje bi esencije preporučili za balansiranje prve cakre, s’obzirom da imam problem sa hemoroidima, pretpostavljam da je to manifestacija disbalansa protoka energije u prvoj cakri.
  Veleki pozdrav!

Slobodno komentarišite