Poštovani pratioci mog sajta, U zadnje vreme dobijam priličan broj mejlova u kome su iskazani vaši problemi sa depresijom. Depresija (lat.depressio = spuštanje,opadanje,snižavanje) predstavlja stanje bezvoljnosti, bespomoćnosti, beznađa, sa usporenom motoričkom i mentalnom dinamikom, izgubljenom motivacijom, praćeno sumornim, teškim mislima kao i telesnim poremećajima. Zajedničko za te dopise je da: osobe nisu našle adekvatan lek protiv

Opširnije…

  Verovatno da do sada niste upoznati sa činjenicom da Bahove cvetne kapi mogu, osim ljudima, pomoći i našim kućnim ljubimcima. Inače, zato što funkcionišu na energetskom nivou, one mogu pomoći i biljkama, ako imate u okviru vašeg doma, cveće koje gajite i do koga vam je, naravno, stalo. Pisanje ovog posta, odmah da vam

Opširnije…